EMNER

Det er galt med kondien

Idrætslegepladser: Det er naturligvis altid glædeligt, at folkeoplysningsudvalget nu vil sætte fokus på det stadig stigende problem med, at børn bevæger sig alt for lidt. Det er galt med kondien. Manglende kondition er et generelt problem i nutidens computer-samfund. Med reference til omtalen i Nordjyske vedr. sund byudvikling er det nødvendigt med nogle andre aktivitetsmuligheder end de, de etablerede foreninger kan tilbyde. Det er ligeledes nødvendigt at forholde sig til det faktum, at det ikke kan, og skal ej heller være muligt, at "presse" børn og unge ind i nogle aktiviteter, de ikke ønsker at deltage i. Det kommer der ikke noget godt ud af. Jeg så derfor gerne at Sæby Kommune satte lidt mere fokus på at etablere idrætslegepladser. Idrætslegepladser er legepladser, der i deres opbygning og funktion også indeholder aktiviteter, der, på en uforpligtende måde, udfordrer brugerne til idrætslignende udfoldelser. Denne legeform kan få børn og unge til at ufordre sig selv og andre, i en sådan grad, at det kan skabe grundlag for en mere formaliseret idrætsudøvelse i de etablerede foreninger, men mest af alt at danne grundlag for en bedre folkesundhed. Her vil et samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget-ungdomsrådet og de etablerede foreninger derfor være en god idé. Denne kombination vil kunne stille midler til rådighed og vil give mulighed for at klarlægge de unges egne ønsker og behov. Endelig vil f.eks. gymnastik og idrætsforeningerne, for blot at nævne et par stykker, kunne bidrage med deres viden om idrætsrelaterede redskaber. Om det første idrætslegepladsanlæg skal ligge på havnen eller på Sæby gamle stadion, kan vel diskuteres, men vigtigst er, at det sker.