EMNER

- Det er hårdt at kæmpe mod systemet

Poul Erik Fisker, Sindal, er en af mange nordjyske borgere, der er havnet i en strid med sin kommune

SINDAL:Da den 41-årige familiefar Poul Erik Fisker i maj 2002 gik på kommunekontoret i Sindal for at holde møde med sin sagsbehandler, drømte han ikke om, at han knap to år efter ville sidde med et tykt ringbind og en sagsmappe, der ikke er udfyldt endnu. Han drømte heller ikke om, at han i 2004 ikke var kommet et skridt videre, for han ville blot bede kommunen om hjælp dengang. Han var sygemeldt fra sit arbejde som værktøjsmager. Det endte med, at han måtte forlade sin arbejdsplads, hvilket hverken arbejdsgiver eller Poul Erik Fisker var glade for. Tværtimod tog det Poul Erik Fisker sin tid at komme sig over, at han ikke længere var i stand til stå ved maskinerne. Men der var lys forude, troede han. Kommunen så ud til at ville hjælpe. Sagsbehandleren gjorde endda en ekstra indsats for at få Poul Erik Fisker overbevist om, at han skulle begynde på ny uddannelse via en revalidering. Lige indtil kommunen ombestemte sig. Han skulle ikke revalideres. Psykisk blev det endnu et hårdt slag for Poul Erik Fisker, der siden har kæmpet for at få en afklaring på sin fremtid. Han tog sagen i egen hånd, begyndt selv på uddannelse, men sagen med kommunen kører endnu. Det er endt med at hans fagforening, Dansk Metal, har overgivet sagen til forbundets advokat. - Det er under al kritik, at der skal gå så lang tid på at få en afklaring, som både jeg og kommunen er tilfredse med. Kommunen ignorerer mig bare, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, siger Poul Erik Fisker, som ikke mener, at kommunen overholder de retningslinjer og regler, som en kommune skal. - Jeg har efterhånden mistet troen på systemet. - Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg bliver psykisk kørt ned af det her, siger han. Det er ikke usædvanligt, at sager om sygedagpenge, førtidspensioner og fleksjob trækker ud, når parterne ikke kan blive enige. Ekstra lang tid kan der gå, når der skal indhentes lægeerklæringer, speciallægeudtalelser, psykologvurderinger, udtalelser fra revalideringscentre, sygehuse og øvrige personer, som har været involveret i en sag. Men når kommunerne så heller ikke overholder de tidsfrister en kommune skal, bliver borgeren ladt ekstra i stikken. Poul Erik Fisker selv står midt i balladen. Han kan ikke få oplysninger om, hvorfor hans klage over Sindal Kommune trækker ud, og han har svært ved at finde ud af, hvorfor han ikke har modtaget en kvittering fra klageinstansen Det sociale Nævn med besked om, at de har modtaget hans klage. Han klagede over kommunen i oktober 2003. Kommunen meddelte 12. november, at den ville sende klagen videre til Det sociale Nævn, men det har den ikke gjort, mener Poul Erik Fisker. Det er kommunens opgave at sende klagen videre til Det sociale Nævn senest fire uger efter, at klagen er indgivet, hvis altså ikke at kommune og borger i mellemtiden er blevet enige. - Jeg har netop kontaktet Det sociale Nævn, som kan oplyse mig, at de har modtaget sagen 12. februar, siger Poul Erik Fisker. På Sindal kommunekontor mener kommunaldirektør, Jens Peter Møller, at kommunen har overholdt tidsfristen. - Vi har sendt sagen afsted for lang tid siden, oplyser Jens Peter Møller, som endvidere kan fortælle, at kommunen har modtaget brev fra nævnet angående flere oplysninger i sagen. Poul Erik Fikser er overbevist om, at den korrespondance ikke gælder Det sociale Nævn, men Tilsynsrådet, som han også har klaget til. - De blander tingene sammen, siger Poul Erik Fisker. Medlem i Det sociale Nævn, Thomas Krog, SF, kan nikke genkendende til, at kommuner ikke overholder tidsfristerne. - Der kan gå over et år før en klage bliver sendt til nævnet fra en kommune. Fristen er fire uger, og vi ser desværre at kommunerne fejler i de her tilfælde, siger Thomas Krog.