Det er helt kanon

722 flere stemmer fra kreds

FREDERIKSHAVN:-Bjarne Laustsen er populær i sin egen kreds, Frederikshavns-kredsen. Optællingen af de personlige stemmer viser, at han denne gang har fået 4758 personlige stemmer i Frederikshavn-kredsen mod 4033 i 2001. Altså en fremgang på 722 stemmer eller på 18 procent. - Det er helt kanon, lyder hans spontane kommentar og han tilføjer: Jeg er åde tilfreds og samtidig ydmyg for den opbakning. Bjarne Laustens lægger ikke skjul på, at det skyldes at han har passet sin valg-kreds igennem hele perioden. Bjarne Laustsen vil nu forsøge at bruge sin succes til at få ændret en af sine udvalgsposter. Han sidder i dag i kirkeudvalget. - Og det vil jeg meget gerne bytte med fødevareudvalget, hvor fiskeripolitikken ligger. De andre tre udvalgsposter vil han til gengæld gerne bevare i den kommende folketingsperiode. Han er næstformand i arbejdsmarkedsudvalget og menigt medlem af forsvarsudvalget og uddannelsesudvalget.