Det er i det hele taget noget svineri

I kølvandet på Rebild Kommunes budgetfremlæggelse udtaler jeg mig som talsmand for lærerne, der alle har behov for at give udtryk for en ægte bekymring for vores skole som helhed. På kommunalt plan skal der spares. Eller ”omprioriteres” om man vil. Det lyder bedre i vælgernes ører. Hvad gør man så? Vi er jo på landet, så hvorfor ikke børste støvet af grønthøsteren, så kører vi en tur over budgettet og vupti, så er den der. Besparelsen. Men hvor blev ideologierne og idealerne af? Hvis det skulle være ideologiske argumenter, der har ligget til grund, må Venstrefolkene bag føle sig snydt. Man kræver flere timer, flere tests, flere computere, mere information til brugerne, mere samarbejde lærerne imellem, individuelle elevplaner, osv. Med respekt for det demokratiske system, accepterer vi kravene, men hvor blev ressourcerne til alle disse forbedringer af? Langt størstedelen skulle findes i skolen egen kasse! Nu skal vi så af med 2 % til kommunesammenlægningen. Venstrekommunen skærer der, hvor der er færrest, der hører skriget fra det stukne svin. De svageste. Specialundervisningen skæres ned med 25 % for 0.-6.k1. og med 50 % for 7.-9.kl. Kernevælgerne går fri, men passer vi godt på de svageste i samfundet og giver alle mulighed for at få det gode job. Der skæres næsten 10 % af ledelsestiden. Hvordan harmonerer det med kravene? En god skole kræver en god ledelse. Fremover koster det at have klasser med færre elever end 18. Overbygningselever giver flere penge end ”små”. Altså: større klasser, større skoler. Men det er vel ikke det samme som større individuelle faglige forbedringer? I liberalismens stråleglans sidder kontrakt- og lønsumsstyringen. Det skulle forbedre selvstyret og give ansvar og handlekraft til de daglige ledere. Subsidiært: Stoppe ekstrabevillinger! Alligevel står vi i afmagt og ser, at de penge vi havde sparet op, ikke må bruges, fordi det teknisk set er en ekstrabevilling. Selvstyre? Samtlige Sovjetiske stater under USSR havde mere selvstyre. Marianne Jelved sagde engang: ”Svin bliver ikke federe af at blive vejet ofte.” Vi kunne fortsætte: [ Gårdmanden får næppe bedre resultater, hvis ikke han har mulighed og ansvar for planlægning. [ Fodermesteren får problemer med at dosere foder og fodertype, hvis han ikke kan finde ud af, hvad svinet mangler eller antallet af svin er større end at han kan nå dem alle. [ Svinet får et problem, hvis det ikke vokser hurtigt nok. Det er i det hele taget noget værre svineri!