Det er ideologisk

”Og konsekvensen af et homoseksuelt parforhold er som noget helt naturligt barnløshed.

Det er Flemming Jansens punchline ("På kanten" 22.3.) i debatten om homoseksuelles forsøg på at tilkæmpe sig ret til at få børn. Prøv at forestille dig, at der rent faktisk er nogen her i denne verden, som ønsker at vælge børn til og er villig til at kæmpe for det. At de som kønsvæsener ikke biologisk er i stand til at skabe barnet, er næsten en teknikalitet i en verden, hvor vi kan sende satellitter langt ud i verdensrummet, bringe døde mennesker tilbage til livet og give mennesker med fysiske vanskeligheder mulighed for at få førlighed og evne til at kunne føle tilbage. Det er ikke naturligt, at mennesket søger mod stjernerne. Det er ikke naturligt at kunne udskyde dødens indtræffen. Det er ikke naturligt at udstyre mennesket med proteser og andre hjælpemidler. Det er en mulighed. Ligesom det er en mulighed at hjælpe heteroseksuelle par med et anseeligt skub for at kunne reproducere sig ”naturligt”. Lad det være sagt for at imødegå protesterne: At manipulere med død materie hvad enten det handler om udstyr eller proteser eller aktiv fødselshjælp ved at dope de livgivende forplantningsceller kan måske ikke direkte sammenlignes med de homoseksuelles bøn om at kunne vælge liv, selvom de vælger at leve med en af samme køn. Men budskabet om at ville vælge livet, er vel ikke udtryk for nogle dårlige værdier. At der kan slås politisk plat på dette tema er et helt andet spørgsmål. Og det er lige så lidt naturligt. Det er ideologisk.