EMNER

Det er ikke aktioner - men krig

SPROGBRUG:Gallup-undersøgelser viser nu, at der er et flertal i befolkningen for krigen. Jeg tror at den særlige krigsretorik er en af årsagerne til dette skift. Der er ved at opstå en vis spænding -som var det et computerspil Det kan jeg godt forstå. For vi hører jo hele tiden disse afdæmpende omskrivninger af virkeligheden. Danmark er i krig. Men når man lytter til sproget hos de politikere, der støtter krigen, så anvender de ikke det ord. Det, man før i tiden kaldte krigsretorik, har bevæget sig fra det opildnende og aggressive til det omskrivende og bagatelliserende. Nej, de taler om "militære kampagner" eller "aktioner". Ordet krig tages ikke i deres mund. Når bomberne - fra B 52 fly (som i parantes bemærket ikke er præcisionsbombninger) falder over Bagdad, så tales der om en "bombekampagne". Da forsvarsministeren skulle sende danske soldater afsted, fik de et "robust" mandat. Omsat til almindelig dansk betyder det, at de også skulle angribe, hvis det blev besluttet fra koalitionens (dvs. USA's) side. Denne oversættelse af krigssproget til noget, som vi ikke bliver bange af, er overtaget af de danske medier. Her sidder pæne officerer og taler om at en division skal "blødgøres", før koalitionens styrker kan komme forbi. Og hvad betyder "blødgøres"? Det betyder,at man smider rigtig mange bomber ned fra B 52-flyene. Det betyder, at rigtig mange mennesker vil dø. Man siger, at den første taber i krigen er sandheden. Men den næste taber må da vist så være sproget. Bliver vores opfattelse af virkeligheden ikke ødelagt af den ændring af sproget, der sker når krigen er en kendsgerning og man sprogligt kalder krig for demokratisering og bombninger for ansvarlighed? Krigen er jo i gang. Mennesker dør dagligt, på grund af selve krigens forløb, og der vil ske dødsfald i bla. Basra som følge af manglende rent vand. En måneds krig vil koste en halv mio. mennesker livet alene p.g.a. sygdom og manglende rent vand! SF vil derfor have opstillet nye mål for vores kamp mod krigen og de følger det får for den irakiske befolkning. Vi skal forlange våbenhvile i Basra i 24 timer, så der kan komme rent vand ind. Vi skal forlange at det ikke er USA, der skal opbygge landet efter krigen, men FN. Det er forudsætningen for at FN's renommé kan genopbygges, og befolkningerne verden over får genvundet troen på FN. Vi skal forlange at Danmark afsætter flere frie midler til genopbygningen, uden at de tager pengene fra den øvrige bistandshjælp.