Lokalpolitik

Det er ikke en helhjertet kamp

Under overskriften " Alternativ til regeringen smuldrer " konkluderer Flemming Jansen, at der intet alternativ er til den siddende regering.

Begrundelsen er, at de radikale står fast på, at 24 års-reglen skal ophæves. Marianne Jelved, leder af det Radikale Venstresagde mandag 18. oktober, at de radikale kan leve med at skifte det ultimative krav om afskaffelse af 24 års-reglen med et mere praktisk politisk mål med at få reglen ændret på længere sigt. Alle politikere og politiske partier har nogle politiske mål, de ønsker at opnå. Sådan må det være. Kan man ikke nå alle de mål, man sætter sig, må man komme så langt man kan gennem forhandling. Der er ingen tvivl om at socialdemokratiet støtter 24 års-reglen. Det vil vi gøre, indtil der findes et alternativ, der er bedre. Derfor er det et positivt signal fra de radikale, at de sammen med socialdemokratiet og den øvrige opposition er parate til at udgøre et alternativ til den siddende regering. Så Flemming Jansen, der findes altså et alternativ til den siddende regering. Politik er en kamp. Den nuværende regering kæmper for at få så meget af dens politik gennemført, men må ofte gå på kompromis for at tilgodese sit støtteparti, Dansk Folkeparti. Det medfører også, at når regeringen forhandler med oppositionen kan forhandlingerne ikke afsluttes, før regeringen har fået godkendelse af Dansk Folkeparti. Sådan er politik, og det er man nødt til at acceptere. Borgmester Flemming Jansen har ofte delagtiggjort Nordjyske Stiftstidende læsere i sin politiske kamp. Han har været utilfreds med regeringens håndtering af strukturreformen, med antallet og størrelserne af regionerne, med at Aalborg kunne blive større og meget mere, men Flemming Jansens kamp har aldrig været helhjertet. Han har aldrig ønsket, at kæmpe for det han stod for. Han har uden kamp accepteret regeringen og Dansk Folkepartis beslutninger trods det, at de ofte gik ham direkte imod. Det eneste borgmester Flemming Jansen har holdt fast i er, at alle ulykkerne i dansk politik skyldes Socialdemokratierne.