Det er ikke en reklame for Skovmandsbrød

Henning Larsen er skovarbejder og har et indbygget klarsyn for naturens skønhed

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mo­tor­sa­ven er en del af job­bet. Men ar­bej­det med at ren­se kom­mu­nens vand­løb for be­voks­ning er en op­ga­ve, Hen­ning Lar­sen ny­der end­nu mere. For her er der mu­lig­hed for at kom­me helt tæt på dy­re­li­vet. foto: hen­rik louis si­mo­ni­en

NIELSTRUP:Skovarbejder Henning Larsen fra Frederikshavn har et slags indbygget klarsyn, der gør ham i stand til at blive lykkelig lamslået af både odderspor, isfugle og havørreder. En af mine kollegaer havde mødt Henning Larsen ved en anden lejlighed, og her havde skovarbejderen oplyst, at en af de ting, han kunne lide ved sit job, var de suveræne naturoplevelser og muligheden for at fare vild og af egen fri vilje blive væk i skoven. NORDJYSKE fandt ham i Nielstrup Plantage, hvor han sammen med en makker var ved at fælde træer og tynde ud i noget bevoksning. Motorsaven stoppes, hjelmen tages af, og en mand på 50 år stikker næven frem til hilsen. Henning Larsen er iført en ternet skjorte, stemmen er klar og lidt eftertænksom, og da han også har nemt ved at smile, er det lige før, jeg tror, at jeg er havnet midt i optagelserne til en reklame for Schulstads Skovmandsbrød. Bidt af gal natur Lad os bare slå fast at for at kunne nyde jobbet som skovarbejder, er det en fordel, hvis man er bidt af en gal natur. Henning Larsen er født og opvokset på Læsø, og da familien først fik fjernsyn, da Henning var 15 år (computer eksisterede ikke), foregik al leg udendørs. - Vi samlede blandt andet fugleæg. Det måtte man godt dengang, og vi fik 10 øre pr. æg. Indsamling af fugleæg er heldigvis forbudt i dag, siger Henning Larsen, nærmest lettet. Evnen til at kunne se og aflæse naturen blev altså grundlagt på Læsø, men det tog nogle år, inden skovarbejderen for alvor trådte i karakter i Henning Larsens liv. Han er oprindelig uddannet skibsbygger, men har også arbejdet inden for radiobranchen, og en overgang var han nærmest specialist i parabolantenner, som var et nyt og spændende område for snart mange år siden. - Hver ting til sin tid. Dengang havde radiobranchen min store interesse. Nu er jeg igang med min niende sæson som skovarbejder, og jeg skifter ikke fag igen. Jobbet er alsidigt, og de bedste timer har Henning Larsen, når han er i gang med at vedligeholde kommunens mange vandløb. Der skal sikres en vis gennemstrømning, og derfor er det nødvendigt, at skovarbejderen tager sin vaders på, begiver sig ud i vandløbet med en le og skærer al unødvendig bevoksning væk. Når man går nede i vandet og næsten lydløst arbejder med et skarpt redskab, er der mulighed for at komme rigtig tæt på dyrelivet, og Henning Larsen er næsten altid udstyret med et lommekamera. Odderspor Langs vandløbet er der masser af spor efter oddere, og Henning Larsen kommer tæt på mange fugle - for eksempel gøgen, siv- og kærsanger. En af de bedste oplevelser, han har haft var dengang, Henning kom helt tæt på en Isfugl. Isfuglen hører til dem, der kaldes for skrigefugl, og lyden af skriget midt i al stilheden var nok til at give gåsehud, og så var dén dag reddet. Baggrunden for, at Henning Larsen er specielt glad for at arbejde med vandløb skyldes blandt andet, at han er ivrig lystfisker. Han er desuden medlem af en sportsfiskerforening, hvor han sidder i vandløbsudvalget, som skal være med til at sikre så gode vandløb som muligt. Med andre ord: Henning Larsen er via sit job med til at vedligeholde vandløbene, og via foreningsarbejdet opnår han samtidig en forståelse for, hvorfor dette arbejde er så vigtigt for den fremtidige bestand af havørreder. Derudover er han med til at sætte ny yngel ud i vandløbene, og som sidste instans er han som lystfisker med til at fiske nogle af havørrederne op igen - en cyklus er fuldbyrdet. Jo, der er skønt derinde i skoven, hvor muligheden for at lade sig fare vild i øvrigt er blevet lidt større, efter kommunesammenlægningen er en realitet. Arbejdsområdet er dermed udvidet, og opgaverne fører til hidtil ukendte egne, hvor nye oplevelser venter. - Det er spændende at tænke på, at de havørreder, der bliver fanget i havet, oprindeligt kan stamme fra et sted, der ligger 20 kilometer inde i Vendsyssel, siger Henning Larsen, mens han børster støvet af skovmandsskjorten og overvejer, om det ikke var på tide at spise frokost herude blandt skrigende isfugle og stirrende oddere.