EMNER

Det er ikke kun venstrefløjens protest

DEMONSTRATION:En af avisens faste skribenter, borgmester Flemming Jansen, Pandrup, forsøgte 15.02. at latterliggøre os, der havde planlagt at deltage i de fredsdemonstrationer, der var landet over - ja, hele verden over, hvor millioner demonstrerede mod krigen i Irak. Flemming Jansen skriver bl.a.: "Danske forfattere, repræsenterende den såkaldte intellektuelle venstrefløj, har næsten pr. automatik meldt sig på banen. De har ligget i dvale siden Den Kolde Krig og ventet på en lejlighed til igen at falde over USA." Nu ved jeg ikke om Flemming Jansen virkelig er så naiv som han giver udtryk for, men jeg kan i hvert fald forsikre han om, at det ikke kun er venstrefløjen der er imod denne vanvittige krig, der jo i bund og grund udelukkende vil skade den irakiske befolkning, der ellers har det slemt nok! Ved demonstrationen i Aalborg mødte rigtigt mange mennesker op, og det var bestemt et meget bredt udsnit af den danske befolkning, der deltog, faktisk også folk der ellers sympatiserer med Jansens parti: Venstre! Jeg syntes det havde klædt Flemming Jansen bedre, om han havde taget afstand fra sin partiformand, landets statsminister, der med brask og bram har meddelt at Danmark - helt uden nogen form for forbehold støtter Bush og USA i krigen! En skandale! Og samtidig en holdning, der ikke har opbakning i den danske befolkning - det så langt fra! Flemming Jansen skriver videre: "... selv om intentionerne og motiverne bag dagens fredsdemonstrationer utvivlsomt er ædle og gode og båret af et ægte engagement i fredens tjeneste, så er der tale om en attitude, der er både overfladisk og kortsigtet..." Nej, "overfladigsk og kortsigtet" er netop hvad fredsdemonstrationerne ikke er udtryk for! Denne krig vil ikke ændre på styreformen i Irak, men vil sønderbombe den irakiske befolkning! Dette er ganske meningsløst, og derfor har jeg det meget godt med sammen med millioner af mennesker verden over i lørdags at have vist min foragt for denne vanvittige krig, og den krigsgalskab der præger både Bush og Fogh! Jeg vil slutte af med at citere den amerikanske skuespiller Dustin Hoffman fra en tale på "Cinema for Peace" i Berlin 10. februar: "Mit land udnytter sorgen fra 11. september til at fremme egne interesser. Når der ikke er nogen direkte trussel fra Irak, hvorfor skal vi så marchere ind i landet? Hvorfor bliver en mand, som vi støttede i hans krig mod Iran nu pludselig indbegrebet af den onde selv". Husk lige på, at partiet Venstre også dengang støttede USA i krigen, men det er måske sådan en mani dette parti har. Lis Jensen, Nørregade 33, Kaas.