EMNER

Det er ikke nok

BESVÆRGELSER:Folketingsmedlem Ole Vagn Christensen (S) vil gerne have det sidste ord i debatten om socialdemokraternes deltagelse i det såkaldte velfærdsforlig. Det ville også være på sin plads, hvis der blev leveret de nødvendige og tilstrækkelige argumenter. Besværgelser gør det ikke alene. Heller ikke personlige udfald mod andre debattører. Det bærer tvært imod ved til bålet om, at socialdemokraterne fik alt for lidt ud af at deltage i dette forlig. Ole Vagn skylder stadig en forklaring på, hvad det er, der gør, at velfærdsreformen skal forringe den nuværende efterløn. Især i betragtning af, at vi med Velfærdskommissionens fremskrivninger er dobbelt så rige i 2040. Det ville da være langt mere interessant at drøfte, hvorledes vi skal dele fremtidens stigende rigdom! Ole Vagn svarer ikke på, om det er rimeligt at vi arbejder længere, når vi lever længere. Vi ved, at restlevetiden er meget ulige fordelt - især mellem forskellige ervhervsgrupper. Det nuværende reformforslag tilgodeser ikke de dårligst stillede grupper. Der bliver tale om et kortere otium. Er det virkelig socialdemokratisk politik? Ole Vagn er glad for socialdemokraternes deltagelse i velfærdsforliget. Men er det nu også den rigtige måde at arbejde regeringen ud af kontorerne - en beregnende statsminister er udelukkende gået efter at få socialdemokraterne med i efterlønsforringelsen! Det såkaldte velfærdsforlig efterlader indtrykket af, at socialministerens udsagn om at øget ulighed gavner samfundsøkonomien, står ved magt. Socialdemokraterne har en chance for at komme tilbage ved finanslovsforhandlingerne - men skal det være på samme måde, som med velfærdsforliget?