EMNER

Det er ikke ond vilje

Det er en absurd tanke, at der er tale om korruption og nepotisme hos S. Er der nogen, der foregår deres medlemmer med et godt eksempel, så er det socialdemokraterne.

Tænk, i LO-toppen kan ufaglærte og blikkenslagere opnå milliongager ved at repræsenterer knap så forgyldte medllemmer. Men medlemmerne har nogen at se op til. Det er muligt, at man ikke kan opnå milliongagerne på arbejdsmarkedet, men så kan man gøre karriere ved at repræsentere de dårligst stillede i medlemsorganisationen. Socialdemokraternes tillidsfolk kan opnå milliongager ved at blive kommissærer, borgmestre, folketingsmedlemmer etc.. De viser vejen for succes med skattefri indtægter, pensionsordninger som medlemmerne normalt ikke kan opnå. Men tillidsfolkene viser vejen måske til EU-parlamentet, hvor løn, pension med rimelige beskatninger er mål, socialdemokraterne vil arbejde for også kommer til at gælde deres medlemmer. Det kræver lidt tid. I mellemtiden må folkepensionisterne nøjes med pensioner, fremmede besøgene ikke kan leve af. Desværre måtte S sætte takstreguleringen lidt i stå. Der kan ikke blive penge til alle. Det er ikke ond vilje, når der er så stor forskel på medlemmernes levefod og deres tillidsfolks levefod. Der er slet ikke tale om korruption eller nepotisme. Enhver kan jo blot blive tillidsmand eller -kvinde for de dårligst stillede. Det er der penge i.