Det er ikke samfundets skyld

Brønderslev Kommune sov i timen, men forældrene svigtede børnene, mener anklager i Serritslev-sagen.

Hele den nye gennemgang af Serritslevsagen i landsretten har ikke gjort noget godt for de to forældre, mener anklageren. Forældrene er tiltalt for vanrøgt, mishandling og indespærring. Faderen er desuden tiltalt for seksuelle overgreb mod de to ældste piger. - Vi har fået tegnet et klart og entydigt billede af hvad der er sket i familien, sagde anklager Margrethe Sanning, da hun fremlagde sin procedure onsdag. - Jeg mener ikke der kan herske tvivl om, at børnene er blevet slået og sparket, og har levet under kummerlige forhold, hvor de hverken fik opfyldt deres fysiske eller følelsesmæssige behov. Der kan heller ikke herske tvivl om at de to største piger har været udsat for ekstremt grove seksuelle overgreb, mener anklageren. Og det er forældrene - ikke Brønderslev Kommune - der har undladt at give børnene den omsorg, de havde krav på, understregede hun. Tog kommunen ved næsen - Nok har Brønderslev Kommune ladet sig tage ved næsen, men det ændrer ikke ved, at det grundlæggede er forældrenes ansvar. Tryghed og nærvær koster ingen penge. Det kan man give uanset om man er rig eller fattig, sagde anklagerne. - Forsvaret vil måske hævde at forældrene skal være straffri fordi kommunen ikke gjorde noget. Kommunen har sovet i timen, men det er forældrene, der har svigtet de her børn, fortsatte Margrethe Sanning. Hun er ikke i tvivl om at forældrenes forsvarere vil gøre alt for at rejse tvivl om den ældste datters troværdighed, når de torsdag skal procedere i landsretten. - Men Michelles forklaring er yderst troværdig. Når man går det hele efter i sømmene, er der ikke noget af det, der ikke støttes af andre forklaringer eller objektive fund, sagde anklageren. De andre børn i familien har samstemmende berettet om utallige overgreb og ydmygelser mod den ældste datter. Bukkede under og peb En af drengene har blandt andet fortalt om, hvordan faderen lærte dem at slå Michelle, så hun "bukkede under". Pigen fik en slag i knæhaserne med et baseballbat, så hun "bukkede under og peb". Da faderen ikke syntes drengen havde slået hårdt nok, slog han hende selv - igen i knæhaserne så hun "bukkede under", fortalte drengen i videoafhøring. Anklagemyndigheden vil have stadfæstet byrettens dom, og anklageren gjorde meget ud af moderens mere eller mindre passive rolle i mishandlingen af børnene. - At hun ikke greb ind og standsede det, er ikke kun moralsk dadelværdigt, det er også strafbart, fastslog Margrethe Sanning.