EMNER

Det er ikke social dumping

Et indre marked for serviceydelser kan komme et skridt nærmere på torsdag

, hvor Europa-Parlamentet stemmer om direktivet med de mange myter. Servicedirektivet betyder kort sagt at skabe indre marked for serviceydelser på samme måde, som vi i dag har et indre marked for varer. Det betyder f.eks., at vi ville kunne købe billigere og bedre ydelser herhjemme i stedet for at skulle til f.eks. Polen eller Sverige for at finde en tandlæge, der ikke flår os, hvis vi f.eks. skal have lavet en krone. Jeg tror, kritikken af servicedirektivet skyldtes frygt og uvidenhed. Frygt for oversvømmelse i Danmark af billig arbejdskraft, frygt for at kvaliteten ikke af arbejdet ikke er det samme, som hvis den blev udført af danskere og usikkerhed om den danske arbejdsmarkedsmodel nu også bliver overholdt. Men frygten er langt overdrevet. Lad mig slå fast én gang for alle: Den danske arbejdsmarkedsmodel bliver naturligvis ikke rørt. Alle, der arbejder i Danmark, skal overholde de samme regler og hvad angår kvaliteten, så er f.eks. estiske håndværkere jo underlagt den samme myndighedskontrol som danske. Det er et ufravigeligt krav fra den liberale gruppes side, at alle regler om arbejdsmarked og arbejdsmiljø overholdes til punkt og prikke. Den vigtigste indgang til øget vækst og beskæftigelse er, at lave et indre marked for serviceydelser - Servicesektoren er langt den vigtigste branche i Europa i dag, næsten 70 pct. af alle europæere arbejder i serviceindustrien. Derfor skal vi have gjort op med de myter, som debatten om servicedirektivet er præget af. Dette forslag handler ikke om social dumping. Tværtimod! Dette direktiv handler om at forbedre vilkårene for samtlige europæere. Tænk på at de jobs der skabes i servicesektoren, ofte vil gavne de svageste i samfundet. Mere konkurrence betyder altså ikke mindre social beskyttelse. Mere konkurrence fører som regel til bedre og billigere udvalg for forbrugerne og skabelsen af nye jobs - og det er jo det, dét hele handler om.