Det er ikke tiden at tale om boligsalg

ALMENNYTTIGT: Det er med megen overraskelse, at jeg i disse dage noterer mig, at folk - her ansatte - i den almene boligbevægelse overhovedet fremsætter kommentarer om salg af almene boliger. Netop i disse dage/uger påregner den almene bevægelse, at få den totale rapport fra erhvervs-/industriministeriet vedr. hele dette emne. Gennem hele 2002 har boligbevægelsen med en massiv indsats søgt at afdække alle de problemer et sådant salg vil afstedkomme - forhold der næsten er uoverskuelig - og så i de samme dage fremsætter direktør Sigvart Sivertsen sine helt subjektive betragtninger - en timing der efter min mening ikke kan være dårligere - ja direkte politisk ubehjælpelig. Ud over tidsfaktoren - da også et problem for det parti han repræsenterer i byrådet. Uden at gå ind i detaljer eller anden dialog - vil jeg blot bemærke - at artiklen i dagspressen den 29/1 primært er en række af udokumenterede udsagn om bl.a.: - Billigere byggeri ved aftaleprojekter. Total ændring af lovgivning ved køb/salg. Prisvurdering i.h.t. markedskræfter. Besparelse/øget kvalitet ved frie byggevilkår. Mindre licitationsudgifter. Bred almen interesse i f.eks. ustøttet byggeri. M.m.. Ikke på noget tidspunkt eller ved nogen opgave er disse meget faktuelle forhold dokumenteret, mange velorganiserede boligorganisationer vil kunne bifalde netop disse spørgsmål om de udokumenterede udsagn. For os i den almene sektor bør det derimod være helt klart - at det, der er dagens emne og spørgsmål til debat - ikke er ovennævnte praktiske opgaver, men alle de forhold der ikke er medtaget i dette meget snævre byggeorienterede indlæg, emner som: Opretholdelse af et godt lejeboligmarked. Fastholdelse af den boligsociale anvisning. En økonomisk neutral finansiering, ikke blot markedsstyret. Gennemførelse af et differentieret boligbyggeri. Fastholdelse af beboerdemokrati (medbestemmelse). En medlemsberettiget mobilitet inden for boligmassen. Og flere vitale aktuelle rettigheder. I dette indlæg er ikke medtaget helt konkrete forhold til skat - jura om erhvervede rettigheder for en afdeling osv. Budskabet er alene den almene boligbevægelses rettigheder og overlevelse - og det er vitalt. Derfor er det ikke tiden - slet ikke i bevægelsens eget regi - at tale om salg.