EMNER

Det er ikke træls at være borger i Brovst

økonomi: Efter referatet fra socialdemokraternes generalforsamling finder jeg det nødvendigt at berolige borgerne i Brovst Kommune. Der er naturligvis en plan for den videre udvikling af Brovst Kommune. Den bygger på en økonomisk ansvarlig politik med overskud på driften, afdrag på langfristede lån, en solid kassebeholdning og betragtelige beløb til investeringer, vedligehold og renoveringer. Herudover er der netop vedtaget et budgetdirektiv for 2004, der fastslår, at den kommunale service på alle områder fremover skal videreudvikles via en dialog mellem brugere, medarbejdere, ledelse og politikere. Selve udviklingen i og af Brovst Kommune er der også taget hånd om, idet der er udpeget tre fokusområder. For det første skal der udarbejdes en landdistriktspolitik for Brovst Kommune med udgangspunkt i visioner fra de enkelte lokalområder. Det handler i høj grad om bosætning. For det andet er der et politisk ønske om at videreudvikle politikken på erhvervs- og turistområdet. For at forfølge målene om øget bosætning og øget udvikling indenfor erhverv og turisme er det planen at nedsætte et bredt sammensat forum i løbet af efteråret - et handlingsorienteret organ. Det tredje fokusområde er forskønnelse af Jernbanegade og byfornyelse i det hele taget. Her er vi tæt på at kunne præsentere borgerne og Handelsforeningen for helt konkrete forslag, som kan iværksættes i løbet af efteråret. Realistiske og troværdige planer har vi nok af. Det gældende princip er nu, at det vi præsenterer for offentligheden, kan gennemføres og bliver det efter relevante høringer. Det tror jeg, aftvinger en vis respekt - frem for at love til højre og venstre. Ifølge socialdemokraternes gruppeformand Ole Christensen er det træls at være socialdemokrat i Brovst - det kan måske hænge sammen med den gamle sætning, der siger, at man ligger som man selv har redt. Den vigtigste plan for hele året lægges ved budgettets vedtagelse - i den proces blev ingen holdt udenfor - der var nogle som meldte fra, og det er en ærlig sag. Det, at det er træls at være socialdemokrat i Brovst er på ingen måde ensbetydende med at det er træls at være borger i Brovst Kommune - tværtimod. For samlet går de vedtagne planer på, at Brovst Kommune skal blive et endnu bedre sted at bo, handle og arbejde - ja, kort og godt at leve.