- Det er ikke væsentligt

Rigsadvokaten fandt ingen fejl i statsadvokatens redegørelser af Bynkevej-sagen, og ?Nordjyllands Politis egen efterforskning blev ikke kritiseret. Her følger et redigeret interview med statsadvokat Lennart Lindblom fra Rigsadvokaten

Retspleje 14. maj 2012 06:00

KØBENHAVN: NORDJYSKE har interviewet statsadvokat Lennart Lindblom fra Rigsadvokaten ud fra redegørelsen om Bo Houen Jørgensens død med vægt på de forhold, som ikke er omtalt. NORDJYSKE: Hvorfor har I ikke taget stilling til statsadvokatens redegørelse, hvor hun i modstrid med sandheden skrev, at PVN blev tildelt flere alvorlige knivstik? Skal I ikke tage stilling til, om det hun skriver er korrekt eller ej? LL: Vi tager stilling til sagen, og de ting i sagen, som, vi mener, er vigtige - baseret på de oplysninger, der ligger i sagen, og det er det, vi har anført særskilt under de enkelte punkter i afgørelsen. NORDJYSKE: Men der står i statsadvokatens redegørelse, at han er blevet tildelt flere alvorlige knivstik. Hvorfor går I ikke ind over for statsadvokaten og siger, at dette ikke er korrekt? LL: Det, der er vigtigt for os i den sag, er sådan set ikke om det er et eller tre... NORDJYSKE: Men det er det jo for statsadvokaten. Hun skriver faktisk i sin redegørelse, at "PVN blev tildelt flere alvorlige stik med kniv ført oppefra mod PVNs overkrop, hvilket flere af de øvrige tilstedeværende polititjenestemænd så. De var således med rette af den opfattelse, at PVN fra Bo Houen Jørgensens side var udsat for et påbegyndt farligt og muligt livstruende angreb." LL: Det, vi tager med i vores afgørelse, er de oplysninger, som, vi mener, er væsentlige for vores afgørelse af sagen. Og det er det, vi har skrevet under de enkelte punkter, hvor vi har taget stilling til forløbet i sagen. NORDJYSKE: Hvad laver en betjent inden for afspærringen, før statsadvokaten er orienteret, og hvor betjenten går i gang med at snakke med naboer? LL: Hvorfor spørger du mig om det? NORDJYSKE: Jeg spørger dig, fordi Rigsadvokaten ikke har pointeret over for statsadvokaten, at dét burde hun have kritiseret. Det sker, inden statsadvokaten bliver kontaktet, og det er jo statsadvokaten, der skal undersøge sagen. LL: Ja, og de (statsadvokaten, red.) bliver også tilkaldt. NORDJYSKE: Statsadvokaten bliver først underrettet 17.55, men den pågældende betjent bliver sendt derud og er på stedet 17.48, hvor han går i gang med sit arbejde. Er det ikke kritisabelt i forhold til, at det rent faktisk er Nordjyllands Politi, man skal undersøge? LL: Nej, det mener jeg sådan set ikke. Det afhænger af omstændighederne. NORDJYSKE: Hvilke omstændigheder kunne gøre, at han kan træde ind over afspærringen, før at man orienterer statsadvokaten? LL: Det, vi foretager en vurdering af, og som vi har med i vores afgørelse, er det, vi mener, er væsentligt. Og vi mener ikke, at det er væsentligt. NORDJYSKE: Vil det være et problem for Rigsadvokaten at kritisere en statsadvokat, som i mellemtiden er blevet direktør i Den Uafhængige Politiklagemyndighed? LL: Nej, hvis vi mente, at der var grundlag for kritik af statsadvokatens afgørelse, så er det jo den afgørelse som statsadvokaten har truffet på det tidspunkt. Det er ikke afhængigt af noget andet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...