Det er in at være dygtig

Vi skal ikke blot have flere igennem uddannelserne. Vi skal også satse på talenterne. Alle skal have udfordringer - hver på sin måde.

I Danmark er vi kendt for, at vi giver alle lige muligheder og tager hånd om de svageste. Men det betyder også, at vi nogle gange glemmer de dygtigste elever. Det er et frygteligt spild af talent. I de seneste år har der været stigende fokus på talenterne i det danske uddannelsessystem. Det er vigtigt for den enkelte, og det er vigtigt for Danmarks konkurrenceevne i det globale vidensamfund. Det første danske spadestik til talentudvikling kom i 2004, og der er sket meget siden: Flere og flere skoler viser vilje og initiativer til at pleje deres talenter. Der afholdes talentcamps, niveaudeling vinder frem i erhvervsuddannelserne, og i folkeskolen udnyttes mulighederne for ved hjælp af holddeling at tilgodese alle faglige niveauer. I september måned besøgte jeg en 9. klasse på Blåbjerggårdsskolen i Esbjerg, hvor særligt talentfulde elever bliver udfordret på skolens Da Vinci-linje. Eleverne får udvidet undervisning i tysk, ekstra opgaver fra gymnasiet i matematik. Selv når de skal bage, bliver de udfordret, når undervisningen foregår på tysk! Nogle af linjens elever fortalte mig, at de førhen var blevet mobbet eller måtte skifte skole, fordi de blev set som klassens nørd eller Kloge Åge. Men med Blåbjerggårdsskolens holddeling er der plads til alle. Men det er ikke alene undervisning, der gør det. Det er vigtigt, at særlig talentfulde elever også mødes og udfordres i festlige sammenhænge. Derfor gav Undervisningsministeriet i 2009 tre millioner kroner i støtte til konkurrencer og talentaktiviteter i de gymnasiale uddannelser. Der er rift om pengene, for der starter hele tiden nye konkurrencer på nordisk, nationalt, internationalt og globalt plan. Danske elever klarer sig godt og høster medaljer og hædrende omtale i medier verden over. Især på erhvervsuddannelserne er der kommet flere konkurrencer til. I forlængelse af "globaliseringsaftalen" er der afsat i alt 44,8 millioner kroner til at etablere en forsøgs- og udviklingspulje, som kan støtte projekter i 2009-2011 med pædagogisk udvikling i erhvervsuddannelserne og styrkelse af erhvervsskolerne uddannelsesmiljøer med henblik på at motivere og fastholde såvel stærke som svage elever. I september måned sendte vi 15 dygtige håndværkere af sted til World Skills i Canada for at forsvare de rød-hvide farver i talentpleje. Fem af dem sluttede blandt verdens top ti i deres fag, og tog ikke færre end seks ”Medallion of excellence” med hjem i kufferten, der gives til de håndværkere, der er blandt den bedste halvdel af samtlige deltagere inden for de forskellige håndværksfag. De mest talentfulde skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundets og deres egne fremtidsmuligheder. Har vi ikke øje for dette, risikerer vi at miste de talentfulde på gulvet, fordi de mangler udfordringer. Jeg håber, talentaktiviteterne breder sig over hele landet på alle niveauer. Jeg vil opfordre kommunerne og de øvrige uddannelsesaktører til at forankre deres erfaringer lokalt og dele deres viden med andre. De talentfulde elever inspirerer klassekammeraterne, de medstuderende og lærere. Derfor betyder en styrket indsats overfor talenterne også en styrket indsats over for bredden.