Nørager

Det er klart en ”ommer”

I harmoniseringens hellige navn har man frataget spejderne i Skørping og Nørager

muligheden for at tjene penge ved papirindsamling. Af avisreferatet fremgår det ikke klart hvorfor. Er det, fordi det ikke sker i Støvring? For en del år siden var de borgerlige vældigt forargede over, at Ritt Bjerregaard i egenskab af undervisningsminister skulle have udtalt, at hvad ikke alle kunne lære, skulle ingen lære. Det ser ud til, at det er det argument, man har brugt her. Når ikke alle tjener penge på indsamlingen, skal ingen gøre det. I min optik taler alt imod den vedtagne ordning. For det første lærer børnene, at ved at gøre en indsats får man noget for det - god pædagogik, som praktiseres i mange hjem. Hvad er alternativet? At mange børn, som har behov for at indgå i andre sociale sammenhænge end skolen, ikke kommer, fordi det bliver for dyrt. Så er der computeren og gaden tilbage. Det er i øvrigt også meget prisværdigt, at så mange unge mennesker frivilligt påtager sig arbejdet som ledere. For det andet ønsker jeg ikke et ekstra monstrum uden for min dør. Nu er jeg en god papirleverandør, men hvad skal de mange enlige og ældre bruge det til? Formentlig vil det koste ganske mange penge at etablere disse containere ved alle husstande. Nå, det kommer vi selv til at betale, men er det en rimelig udgift at lægge på mennesker, der kun har deres folkepension? For det tredje begynder det at skinne igennem, at vi skal have det, som man plejer - i Støvring. Har man ikke overvejet at inddrage de positive ting fra de to ”nye” kommuner? Det er klart en ”ommer”!