Det er langt fra nok

For en måneds tid siden sagde regionsrådsformand Ulla Astman i sin egenskab af formand for Vækstforum Nordjylland, at det globale erhvervsliv står i lidt af et vadested - og at vi er oppe mod nogle økonomiske mekanismer, som der ikke kan rokkes meget ved fra vores lille del af verden.

Hun pointerede samtidig, at man fra Vækstforum Nordjyllands side gør alt, hvad man kan for at bakke op om det regionale erhvervsliv med tilbud om blandt andet strategisk rådgivning og kompetenceløft til virksomheder over hele Nordjylland. Hensigten er at give dem de bedste forudsætninger for at indfri deres potentiale, når den globale udvikling forhåbentligt snart kommer på sporet igen. Set fra Erhverv Norddanmark kan vi kun give Ulla Astman ret. Samfundet som helhed har vanskelige tider - og det smitter selvsagt af på erhvervslivet. Afsætningen svigter både herhjemme og på eksportmarkederne og de seneste år har krævet voldsomme omstillinger for den, der fortsat vil gøre sig forhåbninger om at være med. Sådan er det også ved indgangen til 2012. Og der er ikke meget, der tyder på, at det vil ændre sig inden for en overskuelig fremtid. Betydelige beskæringer af omkostningerne har heldigvis givet mange virksomheder i Nordjylland ny luft, men det er bestemt ikke den rene jubel overalt hvor man kommer frem. Ikke mindst har mange svært ved at få de nødvendige kreditter, for pengeinstitutterne har strammet kraftigt op - og mange af dem har selv problemer med deres fremtidige funding. I det lys er det interessant at Vækstforum Nordjylland har offentliggjort at man investerer 2,5 mio. kr. i et projekt, der skal styrke virksomhedernes udvikling ved at øge deres sociale og miljømæssige engagement. Pointen er at tilbuddet, der er målrettet små og mellemstore virksomheder, skal give mulighed for at indarbejde en større grad af samfundsansvar i den daglige drift og derigennem styrke virksomhedernes profil, tiltrække nye kunder og udvikle forretningen. Det er fint. Men det er langt fra nok. Det er nødvendigt at der fra regeringens side kommer en gedigen saltvandsindsprøjtning, der kan skabe hurtigt vækst. Og at det sker nu. Offentlige arbejder skal fremskyndes og nyskabende fonde med blandt andet pensionsmidler skal sættes i gang, så erhvervslivet kan få konkret nytte af initiativet. Alt for meget centraliseres i disse år og specielt på dette punkt er det vigtigt, at tilgangen bliver en anden: Disse nye fonde skal placerede regionalt, så de for alvor kan være med til at sikre at pengene skaber værdi ude i landet - uanset om vi måler på økonomisk vækst eller på flere arbejdspladser. Til gavn for virksomhederne og dermed for samfundet som helhed.