EMNER

Det er lykkedes at skaffe flere borgere til kommunen

BRØNDERSLEV:I rapporten for Brønderslev Erhvervs Udvikling fremgår det, at bopæls-projektet har givet pote. - Der har aldrig været så mange indbyggere i Brønderslev Kommune som nu. Der var ved seneste opgørelse 20.206 indbyggere. Det fremgår også, at huspriserne i Brønderslev er steget med 6,7 procent, hvilket er over gennemsnittet for amtet, som ligger på 4,5 procent, og tæt på landsgennemsnittet på 7,1 procent. I rapporten hedder det, at denne udvikling skal forstærkes og udbygges, og det er der også lagt op til kommunalt. Der er lagt op til en række udstykninger i kommunen både i offentligt og privat regi. - Det er vigtigt at kunne tilbyde en bred vifte af rekreative byggegrunde til nye tilflyttere. Det er vigtigt at have de rette "varer på hylden" til potentielle tilflyttere, siger formand for Brønderslev Erhvervs Udvikling, Metal-formand Arne M. Jensen. Markedsføringen af Brønderslev Kommune som attraktiv bopælskommune er lykkedes så godt, at Brønderslev Erhvervsudvikling har besluttet at videregive projektet til Brønderslev Kommune, som vil forstærke indsatsen, og Brønderslev Erhvervs Udvikling vil blive inddraget på et eller andet niveau.