Det er mere reelt at melde klart ud

Peder Hvelplund, Enhedslisten, Tagholmvej 139, Gl. Vennebjerg: BESPARELSER: På det offentlige møde som Hjørring Kommune holdt om strukturreformen i for- året, bedyrede lokale politikere fra SF, V og K deres støtte til kommunesammenlægningerne, at reformen ikke skulle finansieres gennem rationaliseringer inden for skoleområdet. Det vi normalt kalder lukninger af de små skoler. Eneste undtagelse var Helmuth Zickert, der til sin ros var klar i mælet og sagde, at det selvfølgelig kunne være tilfældet. Derfor undrer det mig såre, at børne- og undervisningsudvalgets vil spare 800 timer om året pr. skole uanset størrelse. En sådan besparelse rammer forholdsvis meget tungere på de små skoler end på en stor. Det er umenneskeligt for ansatte, børn og forældre, at de små skoler åbenbart er påtænkt at lide sultedøden. Hvis jeres politiske målsætning er at lukke de små skoler, så sig det dog åbent – og gerne inden næste kommunalvalg. Hvis en naturlig konsekvens af strukturreformens finansiering er "rationaliseringsgevinster" eller mere reelt serviceforringelser, var det så ikke mere reelt at melde det klart ud.