Det er muligt at lave sit syge liv om

Vejle, tirsdag /ritzau/ Et ophold på landets første livsstilscenter giver varigt vægttab og markant nedsat dødelighed. Det viser den første undersøgelse af centrets effekt. Danmarks første livsstilcenter i Brædstrup i Vejle Amt har haft succes med at få mennesker med faretruende dårlig livsstil til lægge kursen om og skabe varige forbedringer i deres levevis. Det viser en ny stor undersøgelse fra Vejle Amt af en lang række patienter, der har været indlagt på et kort ophold på Livsstilscentret i årene 1999-2002. Bl.a. viser undersøgelsen, at dødeligheden er reduceret med 44 pct. for patienter, der har været på et ophold på Livsstilscenteret i forhold til normalbefolkningen. Livsstilscentret henvender sig bl.a. til ekstremt overvægtige og personer, der er blevet opereret for hjerte/kar sygdomme og mennesker med gammelmands sukkersyge og lungesygdomme som astma og bronkitis. Centret åbnede i 1996, og siden har omkring 1600 kursister fra hele landet været på ophold for at lære en sundere levevis. De henvises af praktiserende læger eller sygehuse og får typisk et ophold på centret på to gange fire dage. Ifølge amtets evaluering har patienterne i vidt omfang fastholdt de livsstilsændringer og de helbredsgevinster, de fik under opholdet. Resultaterne viser, at 85 pct. af patienterne fire år efter indlæggelsen fandt, at opholdet havde været til gavn for deres livsstil. Andelen af de patienter, der vurderede deres helbred som godt, var fordoblet, og andelen med selvvurderet dårligt helbred var halveret. Det peger mod, at patienterne i dag er mindre belastet af deres livsstilssygdomme og bedre til at varetage en almindelig dagligdag. Undersøgelsen viser, at patienternes vægt i gennemsnit var faldet 6,5 kg, mens det såkaldte body mass index i snit var faldet 1,5. Også kolesteroltallet var faldet permanent. - Det er meget glædeligt at se, at det er lykkedes at nedbringe dødeligheden og at skabe langtidseffekt af den undervisning, som kursisterne får på Livsstilscentret. Ofte ser man jo, at folk, der taber sig hurtigt, tager på igen og efter kort tid er endnu tykkere, siger formanden for Vejle Amts sundhedsudvalg, Leif Mørck, til Ritzau. Erfaringerne fra Brædstrup skal nu sendes ud til ansatte i resten af landet inden for forebyggelses- og sundhedsområdet. - Alle, der er stærkt overvægtige eller lider af andre alvorlige livsstilsygdomme, kan jo ikke komme til Brædstrup. Derfor er det vigtigt, at de positive erfaringer herfra bredes ud. Samtidig så jeg gerne, at Livsstilscentret bliver en slags videncenter, som andre på sundhedsområdet kan hente erfaringer fra, siger Leif Mørck. 341 tidligere patienter har deltaget i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 86, hvilket er meget højt for den type undersøgelse. /ritzau/