Det er noget rodet

Lindholm Brygge, som området så ud fra oven for få år siden. arkivfoto: MICHAEL KOCH

Lindholm Brygge, som området så ud fra oven for få år siden. arkivfoto: MICHAEL KOCH

LINDHOLM BRYGGE: Læserindlægget fra Henrik Eilers satte nogle tanker i gang, tanker omkring Lindholm Brygge og tidligere i anden form videregivet til rådmanden for teknik og miljø. Ting jeg udmærket er klar over ikke kan ændres, men alligevel tillader jeg mig som beboer på Bryggen denne skrivelse, for bl.a. at påpege, hvor lidt der skal til for at et rent område hurtigt bliver rodet. Rodet rent bygningsmæssigt. Jeg postulerer ikke, at vi nærmer os slum på Lindholm Brygge, men for mange skure placeret umotiveret mellem bygningerne kan hurtigt forandre opfattelsen og attraktiviteten af et område, og være med til at give en negativ stemning. Jeg tænker især på sidste skud på stammen. Nørresundby boligselskabs nyopførte garagebygning, et træskur vil jeg benævne det, placeret lige foran stuelejlighederne i punkthusene. Personligt har vi ingen gener af den slags huse, men området kan hurtigt få et andet image såfremt huse af den karakter bliver for udbredt. Ved de hvide fjordhuse er man også godt på vej. Jeg har tidligere nævnt, at området bliver godt og vel udbygget når alle husene på Anders Nielsens Vej er opført, og især hvis området mellem punkthusene ud mod Anders Nielsens vej og husene ned mod fjorden også bliver klistret til med diverse træbygninger. Der er allerede opført 4 forskellige bygninger til cykler, biler, renovation m.m. mellem kridthusene, punkthusene og de foranliggende huse. Denne henvendelse skal ses som udtryk for min opfattelse af hvor hurtigt et område kan forandres, hvis man ikke passer på. Intentionerne i diverse lokalplaner er som regel grundigt gennemtænkte og alligevel går det efterfølgende grueligt galt. Det er der flere eksempler på, på Aalborg-siden. Endnu bedre, drej omkring området og se tingene med egne øjne og måske endnu engang kast et hurtigt blik på Katedralen. Netop omkring developernes interesse i et område, så må vi desværre konstatere at interessen begrænser sig betydeligt, når projekterne er solgt og pengene er hjemme. Et andet eksempel der dokumenterer holdningen hos kapitalmændene/investorerne. Kajanlægget ved den gamle cementkaj er i meget dårlig stand, og skal renoveres. De store investorer i området, dem med de mange stemmer i grundejerforeningen, besluttede at lave en stensætning udfra kajanlægget. En beslutning der gav os som beboere en del spekulationer, spekulationer der blev omsat til henvendelse til udvalget for teknik og miljø og kystdirektoratet. En henvendelse der gav os som beboere i området medhold i at kajanlægget skal bevares og renoveres så det stadig kan anvendes til formålet.