EMNER

Det er også forældres ansvar

Uanset om man i øvrigt bryder sig om fænomenet eller ej - så er mobiltelefoner smarte. Ikke bare mode-, dille- eller trend-smarte, men smarte i det hele taget. Fordi de gør én i stand til med ganske få sekunders varsel at give beskeder videre til andre i form af enten samtaler eller sms'er. Desværre på både godt og ondt.

For ligesom med så meget andet - ikke mindst internettets milliarder af muligheder - bliver mobiltelefonen misbrugt. Endda af dem, der på kort tid ikke bare har været hurtige til at tage denne nye, nemme kommunikationsform til sig, men som også nærmest har gjort sig afhængig af den. For uden en mobiltelefon i hånden, hvis man er i elev i 4. klasse og derover, er man bare uden for venne- eller venindekredsen. I det mindste på nogle skoler. Og i nogle kredse. Beklageligvis åbner mobiltelefonerne også muligheden for regulær mobning - vel at mærke af den vel nok styggeste slags, hvor man ikke altid kan vide sig sikker på afsenderen. Som sådan er en sms med et dybt fornedrende indhold ikke anderledes end et anonymt brev. Alene det faktum, at nogle børn kan blive udsat for at blive "fjern-mobbet" via sms i en grad, så de ikke alene ønsker at holde sig langt væk fra skolen, men også - ifølge oplysninger fra Livslinjen - overvejer at begå selvmord, siger noget om, at der skal trædes på bremsen. Og at forældrene skal træde på den. I sig selv er det skræmmende, at børn kan slippe af sted med at sende ikke færre end 3000 sms-beskeder i løbet af en weekend, uden at forældrene har haft en anelse om det. Det handler om noget så gammeldags som forældres forpligtelse til at tage et ansvar for, at der kommer styr på, hvad børn egentlig bruger mobiltelefonen til. Når store dele af et par årgange børn og unge først har fået stukket mobiltelefonen ud, er det vanskeligt - for nu ikke at sige umuligt - at tage den fra dem igen. Men den skal unægteligt bruges med væsentligt større omtanke. Ud fra den gamle tese om, at du ikke skal udsætte andre for noget, som du ikke selv ønsker at blive udsat for. For hvem opsøger af egen fri vilje groft fornærmende sms-mobning?