Ungdomsuddannelser

Det er opgavetid på gymnasiet

december betyder opgaveskrivning for fuld damp.

Eleverne på gymnasiet har andet at tænke på end jul. Privatfoto

Eleverne på gymnasiet har andet at tænke på end jul. Privatfoto

De fleste forbinder december med julegaveindkøb, julearrangementer og julehygge i timevis - for de elever og kursister på Brønderslev Gymnasium & HF-kursus, der er på deres sidste år af uddannelsen, betyder december dog også opgaveskrivning for fuld damp. For hf'erne gælder det Større Skriftlig Opgave - i daglig tale kaldet SSO. Hf'erne har en uge til at skrive denne opgave, som de gennem den sidste måneds tid har forberedt sig på i samspil med deres lærere, som i denne proces fungerer som vejledere. Stx-eleverne skal tilsvarende skrive et studieretningsprojekt, der - som navnet antyder - skal skrives i blandt andet deres studieretningsfag, som er de fag, der har tonet deres uddannelse. Stx'erne har 14 dage op til juleferien at skrive projektet i - og de har også været i gang med forberedelserne længe. For begge opgaver gælder det, at det langt hen ad vejen er eleverne og kursisternes egen opgave - det betyder at de fx selv skal finde emne og materiale til opgaven - dog altid med lærerne som sikre bagstoppere og vejledere. Det er også lærerne, der udarbejder den endelige opgaveformulering, så der altid er et lille overraskelsesmoment til eleverne og kursisterne. I år er emnerne for studieretningsprojekterne så forskellige som f.eks. kryptologi, meteorstorme, spydkast, The Doors og Fåret Dolly - hf'erne har fx valgt at skrive om Romerriget, H. C. Andersen, Stephen King og omsorgssvigt. Formålet med begge opgaver er at give kursister og elever mulighed for at fordybe sig i et emne, som har deres interesse og give dem lejlighed til at demonstrere deres evner til at strukturere en opgave og formidle et fagligt stof - kompetencer som den daglige undervisning og ikke mindst de opgaver, de har skrevet tidligere i deres uddannelsesforløb, gerne skulle have givet dem. I praksis er det for mange af de unge mennesker også en øvelse i at strukturere tiden - for flere af eleverne og kursisterne vil dag blive til nat og nat til dag i den eller de uger, opgaveskrivningen står på! I denne periode er det ofte ikke kun eleverne og kursisterne selv, der er på hårdt arbejde - forældre, søskende, venner og familiemedlemmer hjælper ofte til fra sidelinjen - med opmuntring, korrekturlæsning, frisklavet kaffe eller kold cola. Onsdag før jul afleverer alle deres opgave og kan herefter gå på velfortjent juleferie - efter juletid starter så ventetiden for elever og kursister, hvor lærere og censorer bliver enige om den vigtige karakter, som kommer til at stå på det endelige eksamensbevis.