EMNER

Det er rent selvforsvar

NORDJYLLAND:Aftalen på sundhedsområdet mellem Nordjyllands og Viborg amter kalder sundhedsudvalgsformand Karl Bornhøft (SF) for et bevidst selvforsvar for det nordjyske sygehusvæsen. Aftalen sikrer det truede hjertecenter i Aalborg, samtidig med, at de to amter lægger op til at finde nye samarbejder på sundhedsområdet. - Vi kan lige så godt tone rent flag. Det er ganske enkelt et forsøg på at undgå en deroute for det nordjyske sygehusvæsen, som vil være et resultat af regeringens nuværende udkast, og aftalen er et velovervejet indspark i den igangværende strukturdiskussion og et forsøg på at vise, at vi heroppe formår meget andet end regeringens udspil lægger op til. Alle med indsigt på området bekræfter jo, at vi med det nuværende regionsudspil er på vej til at gøre det nordjyske sygehusvæsen til ikke-bæredygtigt, men vi gør med aftalen klart, hvad der skal til for at gøre landsdelen til en region, der kan klare sig selv på højt niveau, siger Karl Bornhøft.