Det er så yndigt at følges ad

Vi er det mest giftelystne folkefærd i EU. Men samtidig sætter antallet af skilsmisser sætter også rekord

Det regner med ris over Danmark. Klokkerne bimler, modne kvinder trækker i det helt store hvide skrud, og svigermor knuger sin klenex. For mens stadigt færre i EU som helhed bliver gift, er danskerne gennem de seneste ti år blevet stadigt mere giftelystne, og i dag er vi det folkefærd i Europa, der hyppigst siger ja til hinanden i medgang og modgang. At ægteskabet igen er blevet populært, undrer ikke Johannes Andersen, samfundsforsker på Aalborg Universitet. - Vi ser i disse år en tydelig trend i tiden til at søge mod en ny orden. I årene efter ungdomsoprøret i 1968 søgte vi friheden for de gamle snærende normer og ritualer. Men efter at vi i dag har set, hvilke problemer friheden giver i form af mange skilsmisser, der jo især går ud over børnene, søger vi tilbage mod de faste rammer. Og i denne søgen mod den nye orden, bruger vi den gamle ordens ritualer, forklarer Johannes Andersen. Brylluppet er nu, som det var før 68-oprøret, en begivenhed, som stadigt flere markerer med store fester, der koster det hvide ud af øjenene. - Det er også en forskel i forhold til tidsånden i årene efter 1968. Her gjorde man ikke noget særligt ud af mærkedage. Der var ingen grund til, at det skulle gøre en forskel, så selv de par, der blev gift, synes groft sagt, at det var i orden, at man bare gik ned på rådhuset og derefter samlede fire venner til en sammenkomst bagefter. I dag er vi i en helt anden grad vant til at iscenesætte vores liv, og når vi skal giftes, så skal det naturligvis være med store bryllupper, og med alle de gamle ritualer fra før verden gik af lave. Ved at holde et stort bryllup forsøger man jo at holde hinanden fast på, at man mener noget med ægteskabet. - Men vi kan jo se på antallet af skilsmisser, at denne tilbagevenden mod de gamle ritualer ikke er nogen garanti for et lykkeligt ægteskab, fortsætter Johannes Andersen. To ud af fem par skilles Det er nemlig ikke altid, at der er så yndigt at følges ad. Samtidig med at Danmark sætter rekord i antal vielser, har vi også det næsthøjeste antal skilsmisser i EU. I 2002 var der i Danmark 37.210 vielser og 15.394 skilsmisser. Det svarer i runde tal til at to ud af fem ægteskaber kan forvente at blive opløst. - Vi løser jo ikke problemerne med at leve sammen i ægteskabet, bare ved at søge tilbage til de gamle ritualer. Kvindefrigørelsen er forlængst en realitet. Mænd og kvinder er i dag begge på arbejdsmarkedet, og de har begge de samme erfaringer med kunne leve alene, før de indgår ægteskab. Når samlivet bliver for svært, og ikke mere lever op til drømmen, er der stadig mange, der vælger en skilsmisse, selv om det betyder, at børnene bliver ofrene, når forældrene vælger at gå hver til sit, påpeger Johannes Andersen. Dermed ligner vort forhold til ægteskabet vores øvrige liv. Trenden mod at søge mod en ny orden ved benytte den gamle ordens symboler ses også i moden og politisk, påpeger Johannes Andersen. Hvor det for fem år siden var hipt at kunne kombinere nålestribet tøj med gummisko, så går man i dag hele vejen - den nålestribede habit bliver stadigt mere hyppigt kombineret med blanke sko. Tilsvarende gælder, at stadigt flere politisk kræver mere lov og orden. - Men vi har fået det moderne samfund med alle dets individuelle valgmuligheder. Selv om vi flirter med drømmen om at kunne vende tilbage til den gamle orden, er det naturligvis umuligt, fastslår han. Familien vil altid leve Selv om det er umuligt at vende tilbage til fortidens urokkelige kernefamilie er fremtidsforsker Gitte Larsen, Institut for Fremtidsforskning, ikke i tvivl om, at familien og dermed ægteskabet vil bevare sin popularitet. - Kernefamilien er ganske enkelt den bedste historie, der nogensinde er blevet fortalt, og derfor ser vi også, at næsten alle, der bliver skilt, søger ind i en ny familie ved at gifte sig igen. Men familien som begreb ændrer sig gennem tiden, og i dag ser vi mange sammenbragte familier med vores, dine og mine børn, og sådan vil det også være i fremtiden. Vi ved fra undersøgelser, at nutidens unge på 25-40 år prioriterer familien meget højt, og derfor kan man sagtens forestille sig, at antallet af skilsmisser vil falde i de kommende år. De unge på 25-40 år er ofte selv vokset op i en skilsmissefamilie og ved derfor af egen erfaring, hvilke omkostninger en skilsmisse har for børnene. Derfor er mange af dem mere villige til at arbejde med at bevare deres parforhold i en krise end deres forældre var, påpeger Gitte Larsen. Familielivet og dermed ægteskabet risikerer imidlertid nemt at lide skibbrud, når det skal kombineres med at begge parter er ude på arbejdsmarkedet. - Her ser vi to modsatrettede tendenser. Den ene er, at nogle opgiver at få familielivet til at harmonere med arbejdslivet, og derfor er ganske godt tilfredse med en skilsmisse, der giver dem mulighed for at se børnene i weekenden, samtidig med at de til hverdag har friheden til at dyrke deres karriere på arbejdspladsen. Men samtidig ved vi fra undersøgelser, at de 20-årige prioriterer familielivet lige så højt som arbejdslivet, og derfor er det meget tænkeligt, at når de kommer ud på arbejdsmarkedet, så vil de unge ikke prioritere arbejdslivet lige så højt, som man gør i dag. I stedet vil de stille krav om at arbejdsmarkedet i højere grad skal indrette sig efter famiiens behov. I dag er arbejdet ikke kun lønarbejde, men også et sted, hvor man kan hente selvbekræftelse og udfordringer, men denne selvbekræftelse kan de unge i fremtiden lige så godt få ved frivilligt arbejde i fritiden, og dermed kan arbejdet reduceres til at være et lønarbejde, hvor man får en indtægt, uden at man er nødt til at nedprioritere den tid, som man har til rådighed med familie og venner, siger Gitte Larsen.