Det er slut med at varme sig ved affaldet

Miljøkrav tvinger Hadsund Fjernvarmeværk til at skifte kurs

HADSUND:Skærpede miljøkrav gør, at fjernvarmeværket i Hadsund i løbet af de kommende to år holder op med at fyre med affald og går over til at fyre med træflis. Omlægningen kræver en investering på 20 millioner kroner, koster arbejdspladser og medfører problemer for Hadsund Kommune, der nu må finde en ny aftager af kommunens affald. Fjernvarme er imidlertid ikke i stand til at overholde de regler for dioxinudledning, der er indeholdt i et EU-direktiv, og som værket håbede, at det var for lille til at skulle overholde. Men selv om der ifølge bestyrelsesformand Thorkild Løkke er tale om en ganske lille mængde dioxin, så synes han ikke, at der er fornuft i fortsat at diskutere rimeligheden i direktivet. - Dioxin er frygtelig giftig, fastslår Thorkild Løkke og fortæller, at ét gram er nok til at slå 30.000 mennesker ihjel - under ganske særlige omstændigheder. Formanden udtrykker alligevel ærgrelse over, at det ikke længere er muligt for det lille lokale værk at lave varme til borgerne ved at brænde deres affald af og samtidig overholde miljøreglerne. - Vi har været humlebien, der fløj uden at kunne, siger han. Bestyrelsen fremlagde sin løsning på værkets generalforsamling tirsdag aften, og fik efter nogen debat fuld opbakning til at gennemføre løsningen, der har været forberedt gennem de senere år, hvor indholdet af direktivet har tegnet sig - blandt andet ved at værket har købt omkringliggende arealer op. Dér skal der bygges anlæg til afbrænding af træflis, mens de nuværende kedler bevares med henblik på at afbrænde træaffald, der miljømæssigt ikke er kategoriseret som affald. Den aktivitet er afgørende for, hvor mange der mister deres arbejde på varmeværket. Umiddelbart er risiko for, at halvdelen af de 12 medarbejdere, siger Thorkild Løkke, der dog håber på, hvad han kalder ”naturlig afgang”. - Men der er ikke noget alternativ, siger han og fremhæver, at træ-løsningen er miljøneutral og i øvrigt også prisneutral for forbrugerne. I det overordnede miljøregnestykke kommer dog også til at indgå, at træflisen skal transporteres - formentlig pr. skib fra Østersø-lande til en trafikhavn i Mariager Fjord og derfra køres til værket - og at det lokale affald skal køres udenbys. Det kan dog også blive tale om at købe træflis mere lokalt, siger Thorkild Løkke, der også åbner muligheden for, at værket senere kan gå over til at fyre med energipil. - Så hvis nogen har nogle marginaljorder, så er vi potentielle kunder til energipil, siger Thorkild Løkke, der ligesom MOgens Jespersen og Poul Dausel blev genvalgt til værkets bestyrelse.