Det er socialdemokratisk ordgylle

Om danskerne er dovne og forkælede, mente hun, at danskerne tænkte for meget på sig selv, medens der skulle solidariske løsninger til for at skabe arbejde til alle.

Det var selvfølgelig et problem med vore gæster, der ikke var i arbejde, det kostede et 2-cifret milliard beløb. Det er en noget sen erkendelse fra en socialdemokrat. Solidariske løsning er ikke noget, socialdemokraterne er kendt for i Folketinget. Skattefri tillæg, som svarer til en folkepensionist grundbeløb, har socialdemokraterne aldrig ønsket at røre ved. Pensionsordninger efter 1 års medlemskab af Folketinget er en særlig opfattelse af solidaritetsfølelse med det arbejdende folk som kendetegner socialdemokrater. Det nærmer sig det groteske, når man hører LO-formanden og næstforkvinden, en VVSmand og en ufaglært der taler om deres kollegaer (medlemmerne). De bliver aflønnet og får honorarer, der ligger ca. fem gange over, hvad deres medlemmer kan tjene ved deres fag. De taler om kompetence, forskning, innovation, synergieffekter o.s.v., som om det bringer et eneste af deres arbejdsløse medlemmer i arbejde. Deres medlemmer skal ikke frygte globaliseringen, flytning af arbejdspladser til lavtlønsområder, de skal bare opgradere deres viden. En gang ordgylle af værste skuffe. Det kan ikke undre, at flugten fra deres organisationer er eksplosiv. De har intet bud på løsning af fremtidens problemer. De ville blive fyret hele banden, hvis der var direkte valg til deres poster i stedet for indirekte valg fra en kongres, der alle hytter deres eget skind. Den tidligere regerings placering af de arbejdsløse i meningsløse beskæftigelsesprojekter og tåbelige efteruddannelsesprojekter har ingen fremtid for sig. Hvad vil de beskæftige folk med, når der ingen arbejdspladser er, der svarer til deres evner? Mærkeligt nok har socialdemokraterne fundet sig i, at deres ledere har støttet alle sugerne, miljømafiaen, skattefolket o.s.v., der med deres krav har nedlagt deres arbejdspladser. Lederne har gået i en god skole hos kapitalisterne. For at være en god socialdemokratisk leder skulle man være ligestillet med storkapitalisterne. Det har skabt et pampervælde, hvor de socialdemokratiske ledere har kunnet fortælle deres medlemmer, at de var mindst lige så godt aflagte som kapitalisterne. Der kan I se, hvad I kan nå. Bortset fra en hjemsendelse af de kapitalkrævende gæster, hvor belastningen bliver større og større, burde der gennemføres en skattereform, der fjerner skat på arbejde i stedet skatteplyndring og den socialistiske opfindelse af bruttoskat på arbejde, så fok der gider at arbejde får noget ud af deres indsats. Det ville være et værn imod indtrængning af billig arbejdskraft. Endelig kunne man stille krav om dokumentation fra alle de kloge hoveder, der stiller offentlig finansierede stærekasser, at de var deres penge værd, at de overhovedet bidrager til værdivæksten i samfundet. Skandalen er til at få øje, når mindre end 50 procent vil stemme på pampersystemet i EU, hvad enten det drejer sig om EU-parlamentet eller EU-forfatningen. Brug jeres demokratiske ret. Gå op og stem blankt for at vise jeres foragt for systemet, der vil fjerne Danmark som nationalstat.