EMNER

Det er sundt for samfundet

Man må virkelig sige, debatten har gået højt den seneste uge, efter socialminister Eva Kjer Hansen luftede ganske fornuftige betragtninger om, at ulighed i samfundet ikke er så slemt som det måske umiddelbart lyder.

Det er direkte forkert, når partier som Socialdemokratiet påstår, at øget ulighed vil skabe flere fattige i Danmark. Nu mener jeg, at ord som "rig" og "fattig" er et definitionsspørgsmål, men lad os bare blive ved begreberne. Når de rige bliver rigere, og dermed skaber mere vækst og mere velstand i hele samfundet, vil der også være mere vækst og velstand til de fattige. Det har længe været for meget med det jantelovs-samfund, mange stadig forholder sig til i Danmark. Denne debat tydeliggør det blot yderligere! Hvorfor er det forkert, at de der yder en ekstra indsats også får en ekstra belønning? Hvorfor skal de, der ikke bidrager til samfundets og Danmarks vækst belønnes for at lave ingenting? Mere ulighed vil ikke skabe flere fattige, men tværtimod øge incitamentet til at gøre en indsats frem for at leve på offentlige ydelser. Der er ingen, der bliver fattigere af, at andre øger deres private forbrug. Øget privatforbrug hos gruppen af mere velstående danskere skaber vækst i erhvervslivet og giver dermed flere arbejdspladser. Fakta omkring at gøre en indsats frem for at leve på offentlig forsørgelse er skræmmende! Faktum er nemlig, at 130.000 mennesker i dagens Danmark har mindre end 50 kroner i gevinst om dagen, ved at tage på arbejde frem for at leve et passivt liv på offentlig forsørgelse! Samtidig kan det undre, at netop Socialdemokratiet råber op omkring uligheden i Danmark. Ser man på ulighedssmålet, den såkaldte Gini-koefficient, vises hvordan uligheden har bevæget sig i årenes løb. Bevares, vist er det da rigtigt, at uligheden er vokset under Fogh-regeringen med meget beskedne 0,2 procentpoint. Men kigger man på finansministeriets tal, voksede uligheden med hele 2,5 procentpoint i Nyrups regeringstid! Det er måske tal Socialdemokraterne burde kigge nærmere på, inden de råber op med deres hykleri…