Libyen

Det er tyveri

LIBYEN:USA påtænker at indefryse Libyens statspenge i USA og endda gå videre og bruge pengene til at understøtte oprørerne i Libyen. Ifølge Folkeretten er det tyveri at bruge indefrosne pengebeløb til indblanding i en fremmed stats anliggende. Med de konfiskerede statspenge støtter man den ene part i borgerkrigen. I marts stillede partiet Venstre i Danmark krav om samme konfiskation, men blev tilbagevist med, at det stred mod Folkeretten. Er USA's eksempel nu stærkere end folkeretten?