Det er vejen frem

I disse dage forhandles der for at afskaffe efterlønnen eller forringe den markant.

Dermed sender VK og DF regningen for deres forfejlede økonomiske politik til ganske almindelige lønmodtagere, der troede, de havde tryghed omkring deres fremtidige situation. Det er kun få år, siden Velfærdsforliget satte tilbagetrækningsalderen op, så den følger den gennemsnitlige levealder. Nu skal der så igen pilles ved det forlig, der ellers lovede lønmodtagere tryghed om deres fremtid. Mange borgerlige har sammenlignet med Sverige, der har en højere tilbagetrækningsalder. Hvad de glemmer at fortælle os, er hver femte unge i Sverige går arbejdsløs. Vejen frem er uddannelse af de mange, der ikke har ordentlige chancer på arbejdsmarkedet og at skabe jobs ved at kickstarte økonomien. Derfor vil SF frem til 2020 sikre uddannelse til de 40.000 ufaglærte, der i dag står bagest i køen. På arbejdsmarkedet falder efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft. Den økonomiske krise har betydet, at 180.000 private arbejdspladser er forsvundet. Mange af dem er ufaglærte stillinger i industrien, der ikke kommer ikke tilbage. Vi vil derfor sikre rigtig uddannelse til ufaglærte og personer med en forældet uddannelse, så de kan matche de behov og den efterspørgsel der er på arbejdsmarkedet. Konkret foreslår vi at voksne skal have mulighed for at tage en uddannelse på fuld dagpegesats. Det gælder folk der er fyldt 30 år og endnu ikke har en kompetencegivende uddannelse. Ordningen kommer til at koste 2,5 mia. kr. årligt og vi foreslår at finansiere ved skærpe ligningen af multinationale selskaber, forenkle og afbureaukratisere aktiveringen af ledige og ved bedre og mere brug af IT i det offentlige. Derved er ordningen fuldt finansieret. Når vi ønsker at uddannede 40.000 ekstra på denne måde, så handler det ikke kun om arbejdsmarkedets behov, men i lige så høj grad om at det enkelte menneske har langt bedre muligheder for et godt liv med en uddannelse i ryggen. Vi ønsker mere lighed i et samfund, der er blevet skævvredet under VKO. Hvor der er blevet givet mere til de velstillede og taget mere fra de der har mindst i forvejen. Hvor arbejdsløse kastes rundt i et aktiveringscirkus der er nedværdigende og resultatløst. Med en uddannelse i ryggen, kombineret med en aktiv indsats for at skabe jobs, vil den enkelte opnå mere kontrol over sit eget liv og langt flere valgmuligheder. Det er vejen frem.