Socialforsorg

Det er vigtigt at kende sine plejere

Robert Roikjær har styr på tidspunkter og plejere efter skiftet til privat hjemmehjælp

Vibeke Eriksen er Robert Roikjærs morgenhjælp fem dage om ugen. Den kontinuitet er meget vigtig for invalidepensionisten. FOTO: PER KOLIND

Vibeke Eriksen er Robert Roikjærs morgenhjælp fem dage om ugen. Den kontinuitet er meget vigtig for invalidepensionisten. FOTO: PER KOLIND

AALBORG:Vibeke Eriksen fra Jysk Service har klaret sin morgenhjælp til Robert Roikjær. Det gør hun fem dage om ugen, mens tre andre skiftes om weekendvagterne. Aftenvagten går på skift mellem to hjemmehjælpere, mens de to timers rengøring hver fjortende dag også klares af Vibeke Eriksen. Den ordning er den 62-årige invalidepensionist godt tilfreds med, selv om regelmæssigheden jo nogle gange bliver brudt af ferie og sygdom. - Men jeg kender mine piger, og det er væsentligt. De har ikke brug for at spørge om, hvad der skal gøres. Vi kender hinanden, og så går det hurtigere, siger Robert Roikjær, der har en fortid som værftschef og skibsingeniør. Skiftede sidste år Det er omkring et år siden, at Robert Roikjær skiftede den kommunale hjemmehjælp og rengøring ud med en privat leverandør. Han har modtaget forskellige former for hjælp siden starten af halvfemserne, så beslutningen har været længe undervejs. Rengøringen havde Robert Roikjær været sur på i en del år. Da hans dygtige faste hjælp stoppede, så fik han nye, som ikke var dygtige nok. En pige fik stort set kun pudset et stort vindue på de to timer, beretter Robert Roikjær. Alligevel holdt han fast i den kommunale pleje og rengøring, da han første gang fik chancen for at vælge. - Jeg ville ikke have to forskellige leverandører til henholdsvis rengøring og pleje. Samtidig ved man, hvad man har, men ikke hvad man får, og jeg kunne godt lide mange af de piger, som kom fra kommunen, siger Robert Roikjær. Ingen lydhørhed Efter et fald i 2004, hvor han både brækkede skuldrene og hoften, så blev behovet for hjælp større. Det gik fint nok, indtil Robert Roikjær var blevet visiteret til omfanget af hjælp. Derefter begyndte det at skrante med lydhørheden fra kommunen, når han klagede til planlæggerne over, at hjemmehjælperne ikke kom til tiden. - Jeg tror, at det var fordi, at planlægningen blev centraliseret. Jeg kunne ikke finde ud af, hvem der kom, og hvornår de kom, siger Robert Roikjær. Han følte, at han ofte skulle lære en ny op. Der kunne pludselig være en praktikant med en dag, og dagen efter, så stod hun der alene. Fordel for alle Nu kan Robert Roikjær nogenlunde regne med, at hjælpen kommer på samme tidspunkt om morgenen. Ellers bliver der ringet, og planlæggerne lytter til problemerne. Samtidig understreger Robert Roikjær vigtigheden af, at det er den samme, der kommer. - Det er en fordel for begge parter. Vi kan pejle os ind på hinanden. Jeg ved, hvad jeg får, og de ved hvad de kommer ud til. Når de kender opgaverne, så kan de løse dem mere effektivt.