Det er vores børn, det gælder

DEBAT

Byrådet i Hjørring kommune har besluttet, at de kommende skolebørn i Møllehusene i Sindal skal starte i SFO fra 1. april 2011. Møllehusene har et unikt tilbud til de kommende skolebørn, hvor de forberedes på en optimal skolestart til gavn for både børn og lærere. Derfor mener vi ikke, at denne beslutning varetager børnenes tarv, da det stiller børnene dårligere end i dag. Børnene fra fem stuer samles i september i en ny gruppe på "gården", som er en bygning med dyrehold og store udenomsarealer med bålplads, cykelbane, boldbane, kanoer, stor fiskekutter mm. Der arbejdes ud fra pædagogiske læreplaner, men med særligt fokus på at gøre børnene skoleparate og styrke børnenes sociale relationer på tværs af stuerne. Derudover bliver børnene motiveret til selvstændighed og der arbejdes med at stimulere børnenes nysgerrighed og begyndende brug af bogstaver og tal. Aktiviteterne på "gården" omfatter også koloni, børneførstehjælpskursus, trafikundervisning og musikcafé. Der er et veltilrettelagt brobygningsforløb med skole og SFO, hvor børnene mødes med børnehaveklassen både på skolen og på "gården" til fælles arrangementer. Dette betyder, at børnehaveklassen efter sommerferien modtager en flok børn, der er velforberedt til skolestart. Noget personalet omkring børnehaveklassen udtrykker stor tilfredshed med! Det tilbud, vi har i Møllehusene, er helt unikt og noget, som både børn, forældre og pædagoger sætter stor pris på. Hvorfor afskaffe noget unikt?