Lokalpolitik

Det fælles fodslag halter

Tonen mellem Hadsund og Hobros borgmestre er nok dæmpet, men uenigheden består

HADSUND:Tonen mellem Hobro og Hadsunds borgmester er nok dæmpet, men uenigheden om turistsamarbejdet, der i de senere dage har givet anledning til adskillige artikler i NORDJYSKE, består. På et møde, der i øvrigt havde en helt anden dagsorden, har borgmestrene haft lejlighed til at tale ud under fire øjne, og det bidrog til at rydde det personlige mellemværende af vejen. Omvendt med selve sagen. Den er der stadig uenighed om. Og Karl Christensen har i hvert fald meget svært ved at acceptere, at Hobro Kommune nu afviser at have noget som helst medansvar for sin turistforenings deltagelse i turistsamarbejdet. - Jeg fik fremført, at jeg var skuffet over, at man tilsyneladende har glemt, hvad vi snakkede om på vores fælles studietur til Berlin. Her sagde Kim Christensen (kommunaldirektør i Hobro, red.), at "har man sagt A, må man også sige B". Den gang var der ingen tvivl om, at man fra Hobro Kommune vedkendte sig et ansvar for sagen. Det var en stærkt medvirkende årsag til, at vi forfulgte den. Udtalelsen gav inspiration til at tro, at sagen kunne bringes ud af verden, siger Karl Christensen. Han undrer sig over, at Kim Kristensen nu sidestiller Hobro Byråds godkendelse af aftalen med enhver anden rutinemæssig godkendelse af idrætshallers eller foreningers regnskaber, og i den henseende bakkes han op af kommunaldirektør Bo Nielsen. Bo Nielsen har i samarbejde med Hobros vicekommunaldirektør Jørgen Basballe stået for aftalens endelige udformning, og trafikken af mails mellem de to i den anledning indgår i sagens akter. - Så snart kommunen indgår en aftale med en privat forening, er det i princippet et uligeværdigt forhold. Vi er meget mere magtfulde. Det var netop for at undgå dét, at dialogen foregik kommunerne imellem, forklarer Bo Nielsen. Hverken borgmester Jørgen Pontoppidan eller Kim Kristensen erindrer selve udtalelsen om A og B. De erindrer, at samtalen fandt sted, men afviser, at indholdet af samtalen kan tolkes som, at Hobro Kommune påtog sig et ansvar for sagen. - Der har i hvert fald ikke ligget i det, at vi ville bevilge flere penge. Det jeg faktisk gjorde, var at kontakte turistforeningen og bede dem om at finde en løsning. Siden har vores vicekommunaldirektør været i Hadsund for at forhandle, men altså uden at parterne har kunnet finde en løsning, siger Jørgen Pontoppidan. Efter mødet tirsdag betragter han sagen som ude af verden. - Økonomisk set er den afsluttet. Jeg præciserede over for Karl Christensen, at det ikke var ment personligt. Men vi er altså uenige om den her sag, siger Jørgen Pontoppidan. Karl Christensen bekræfter i øvrigt, at man ikke agter at forfølge den økonomiske side af sagen.