Energiselskaber

Det fine nye værk

Det nye varmeværk holder budget og tidsplan og har fyret op under de fleste forbrugere

Lars Nielsen, varmemester på det nye værk, har overblikket fra broen. Den store orange maskine er flis-kedelen. Foto: Grete Dahl

Lars Nielsen, varmemester på det nye værk, har overblikket fra broen. Den store orange maskine er flis-kedelen. Foto: Grete Dahl

SKØRPING:Røgen bølger allerede lystigt op af den høje, nye skorsten ude under den åbne forårshimmel, der er bjerge af træflis i det nye kæmpelager, og den store tank til varmt vand kan holde på varmen i byen i 14 timer, hvis det skulle knibe. Hele Skørping by er allerede koblet på det nye varmeværk i Skørping Nord, og forbrugerne under Rebild Kraftvarmeværk er også på vej til at blive hægtet på, så de i perioder kan lune sig ved de lidt billigere fyringspriser end de nuværende baseret på naturgas. Varmt vand den rigtige vej - Vi glæder os rigtig meget til, at det første varme vand kan begynde at løbe den rigtige vej, siger formanden for Rebild Kraftvarmeværk, Jens Søndergaard, som også har gode forventninger til et øget samarbejde med Skørping Varmeværk: - Foreløbig har det fungeret meget fint, og målsætningen i begge bestyrelser er da, at vi skal blive ét værk på et tidspunkt, siger han. Win-win-situation Desuden har de fornødne over 40 procent i Gl. Skørping sagt ja til det nye værks tilnærmelser, foreløbig godt 56 procent, så også landsbyboerne kan skippe oliefyret og komme ind i fællesvarmen. - Og helt overordnet er det hele jo gået fantastisk. Budgettet og tidsplanen holder. Og vores samarbejde med alle parter har været rigtig godt. Også med kommunen har samarbejdet været eksemplarisk - undtagen lige på et enkelt lille punkt, understreger Erik Bejder, næstformand i Skørping Varmeværk. Han fremhæver, at det lykkedes at få lagt nye varmerør i Gl. Skørpingvej, så kommunen i samme hug kunne anlægge ny cykelsti: - Det blev en ren win-win-situation, roser Erik Bejder. Alarmen med hjemme Indenfor i værket funkler det hele, og det buldrer muntert i den kæmpestore fliskedel. Nede "i maskinen" i kælderen er støjen højere, men oppe i varmemesterens kontrolrum er det hele elektronisk og klinisk rent. - Jeg har alarmen med hjemme på den her bærbare, fortæller Lars Nielsen, som griner højt over et dumt spørgsmål: Selvfølgelig er der ikke noget med, at han skal gå og skovle træflis ind i kedlen! Lars Nielsen beklager, at overgangen fra det gamle til det nye værk kom til at koste lidt smågener og en strømafbrydelse i Skørping: - Der var lidt småjusteringer på pumpekapaciteten, og vi mangler også at få installeret eget nødstrømsanlæg, forklarer han. I Rebild-området er det kun teknikken til styring og kommunikation, der skal helt på plads, før varmen fra Skørping kan begynde at brede sig den vej.