Det fine og det folkelige bliver naboer

AALBORG:På mange måder er det et markant anderledes forslag til indretning af Musikkens Hus-grunden i Aalborg, som Realdania og arkitektfirmaet Coop Himmelb(l) au nu lægger frem. I de oprindelige planer udgjorde Musikkens Hus en mastodont af et byggeri midt på grunden. Men i det nye skitseforslag fra arkitektfirmaet er Musikkens Hus trukket helt over mod øst og bliver nabo til Nordkraft. Dermed kan man sige, at den fine kultur bliver nabo til den mere folkelige. Ifølge direktør Hans Peter Svendler fra Realdania er det en åbenlys god placering, fordi den kommer til at spille sammen med Nordkraft-bygningen. Mellem de to bygninger kan der dannes et kulturelt torv, som også rammes ind af Kvægtorvet. Store proportioner Samtidig passer musikhus-bygningens størrelse godt til Nordkrafts store proportioner. Det gælder også for samspillet med silobygningerne ved Stuhrsvej. Her spiller det også ind, at der ikke længere er behov for en afstandszone til havnefunktionerne. De er nemlig forsvundet. Siden det første kuldsejlede projekt for Musikkens Hus er der også sket en markant indskrænkning af de kvadratmeter, der skal bygges. Oprindelig var det tanken, at huset ud over en koncertsal og flere andre sale også skulle rumme universitetets linie for arkitektur og design. Men universitetet har siblev for dyrt. Derfor et det et væsentligt mindre hus, der skal bygges. - Da vi havde placeret Musikkens Hus over for Nordkraft, stod vi tilbage med en kæmpestor grund over mod Rendsburggade, som så ret tom ud. Det gav ideen til at få flere funktioner ind på grunden, forklarer direktør Hans Peter Svendler. Hoteltårn som vartegn De nye funktioner er først og fremmest et hoteltårn ud mod fjorden, der vrider sig lidt og uvilkårligt leder tanken hen på bygningen ”turning torso” i Malmø. - Vi håber, at det kan blive et nyt vartegn for Aalborg. Ligesom med rådhuset i København, hvor tårnet ganske vist kun udgør en lille del. Men det virker som blikfang. På samme måde kan tårnet komme til at få en centrumvirkning for hele det nye område ved Musikkens Hus, lyder det fra Hans Peter Svendler. Længst mod vest - over for Metax-grunden - er det tanken at placere et bygningsværk, der kan indeholde kontorer, butikker og institutioner/skoler. Her er det også tanken at etablere et torv, der binder midtbyen sammen med det nye citycenter Friis helt ned til musikhusgrunden og Limfjorden. Investorer udefra Dermed sikres der også mere naturligt en strøm af mennesker i området, som ikke kun skal til koncert eller udstillinger. Indtil videre er dog kun en ting sikkert. Nemlig at Realdania garanterer for byggeriet af Musikkens Hus. De øvrige byggefelter skal der findes andre investorer til. Men Realdania-direktør Hans Peter Svendler regner med, at det nok skal lade sig gøre. - Jeg har svært ved at se en bedre placering i centrum af Aalborg og ved fjorden. I kombination med Musikkens Hus og de andre bygninger. Det bliver en dynamo uden lige.