EMNER

Det forpligtende samarbejde

Der er ikke den mindste tvivl om, at det er i strid med Geneve-konventionen, når amerikanske krigsfanger får stukket et kamera og en mikrofon op i ansigtet og "interviewes" af irakisk statsligt tv om, hvorvidt de havde til hensigt at dræbe irakere. Alene at lade pressen filme tilfangetagne, sådan som amerikanerne gjorde for et par dage siden, da irakiske soldater var blevet tilbageholdt, er på kant med reglerne. Konventionen, underskrevet af FN-landene i Geneve i 1949, slår fast, at krigsfanger ikke må forulempes eller ydmyges, og at de i øvrigt kun har pligt til at oplyse deres navn, rang og nummer. Aftalen er ét blandt mange eksempler på, at Forende Nationer er en rigtig god konstruktion. Verdens lande har sat sig om samme bord og er enedes om spilleregler for, hvordan de vil agere over for hinanden. Når det brænder på, er det fornuftigt at have den slags regler. Forudsat naturligvis, at de overholdes. At de ikke fuldt ud er blevet det de seneste dage i Irak, er udtryk for, at FN-systemet desværre ikke alle steder nyder den respekt, det burde. Der er diktatorer, som beklageligvis tit har ladet hånt om verdenssamfundets regler - og som dermed har svækket FN. For dén beskyttelse af ikke mindst det enkelte menneske, hele FN-systemet rummer, har det imidlertid også været skidt, at nogle af verdens førende lande - sammen med Danmark - valgte at gå i krig uden en ny FN-resolution. Det er ikke befordrende for et fællesskab, at nogle går enegang, når de ikke kan få deres vilje i fællesskabet. Ethvert land har naturligvis et ønske om, at dets krigsfanger behandles ordentligt. Geneve-konventionen er et vigtigt redskab til at prøve at sikre dette. Men dén - og hele FN - er kun så stærke, som verdens lande gør dem til. FN er ikke et udvalg af aftaler, hvor det enkelte land kan vælge dém, de ønsker eller finder det bekvemt at følge. FN er et forpligtende samarbejde, hvor man selv konsekvent må følge spillereglerne for at kunne kræve af de andre, at de gør det.