EMNER

Det forpligtiger at trumfe budgetforslag igennem

BUDGET 2004: Det forpligter at sidde med flertallet og trumfe et budgetforslag igennem, som det skete i efteråret 2003. I Socialdemokraternes budgetforslag var der plads til at forhøje tilskuddet til Multihuset i Thise på de 800.000 kr., som var afsat på overslagsårene i budget 2003. I forbindelse med budget 2004 var der et mere sikkert grundlag for ansøgningen fra Thise, og den viste, at der var behov for 1.300.000 kr. for at projektet kunne realiseres - dette beløb var med i Socialdemokratiets budgetforslag, medens de borgerlige fastholdt et tilskud på 800.000 kr. velvidende at projektet ikke kunne gennemføres med dette tilskud. Med hensyn til yderligere driftsmidler i budget 2004 er det korrekt, at der ikke blev afsat flere penge i vores budgetforslag. Det gjorde der ikke fordi projektet først ville være færdig i løbet af året og derfor ikke belaste yderligere i år 2004. De yderligere driftsmidler ville der først være brug for i budget 2005. Det er for øvrigt ikke usædvanligt at budgettere på denne måde. Du nævner at familiemønstrene ændrer sig og stiller andre krav til mulighederne for at dyrke familiens fritidsinteresser. Skal de muligheder kun være i Brønderslev by? Eller skal de også kunne dyrkes i oplandsbyerne, hvor familiemønstrene også ændres. Er det kun i Brønderslev by der skal være hverdagsrart, familiesmart og oplevelsesnært? Det er ikke det der ligger i konceptet som jeg har været med til at beslutte, her er det hele kommunen der er med i tankerne. Jeg er meget enig i, at tankerne der ligger gemt bag fritids- og kulturbæltet bør udvikles og styrkes og debatteres i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Men gør man det ved, at erklære sig enig i at det der er behov for, er en ekstra hal i Brønderslev samtidig med, at der er en arbejdsgruppe som arbejder med et ambitiøst multikulturhus? Er det måske derfor, at det kan være svært at få folk til at engagere sig i sådanne arbejdsgrupper i Brønderslev? Jeg er overbevist om, at borgerne i Thise er af den opfattelse, at en hal i Thise gør kommunen mere hverdagsrart og oplevelsesnært end en hal i Brønderslev. Vi skal udvikle fritids- og kulturtilbudene i kommunen så de supplerer hinanden, ikke på bekostning af hinanden. På samme måde skal vi sikre en udvikling i hele kommunen, ikke kun en udvikling i Brønderslev by på bekostning af udviklingen i oplandet. Dine bemærkninger om små skrivefejl skal jeg ikke kommentere da jeg ikke har forsøgt at finde tilbage til mit "indlæg af 11. februar 2003".