Det frivillige lokale arbejde skal værdsættes

BUDGET:Hvis der absolut skal være besparelser på budget 2006 i stedet for, at budgettet balancerer, bør besparelserne f.eks. ikke ramme de frivillige initiativer i lokalsamfundene. Man skal værdsætte det frivillig lokale arbejde, der er med til at sikre en sund udvikling i lokalmiljøet og sikre mod "landsbydød" og dermed tab af skatteindtægter. Måske kunne man forestille sig, at de/vi folkevalgte viste vejen og foreslog besparelser på f.eks. politiske rejsevirksomhed, forplejning til møder m.m. Vi bør i høj grad værdsætte den store indsats, de kommunalt ansatte yder på højeste gear allerede nu, så det nytter ikke noget, at der eventuelt skal ske nednormeringer. Ikke nok med, at det automatisk vil medføre serviceforringelser overfor vores borgere, det vil også forårsage nedslidning, dårlig arbejdsmiljø og øget sygefravær. Alt dette vil være til stor skade for den kommunale økonomi. Hvad der meget kortsigtet kan se ud som en besparelse, viser sig i det lange løb, at være blevet dyrere, både økonomisk og menneskeligt. I det hele taget bør vi fokusere mere på forebyggelse end på helbredelse. F.eks. er det en god investering, at juniorklubberne har ordentlige budgettet så de kan tilbyde børnene gode pædagogisk tilbud. På den måde undgår vi, at nogle bliver "rødder" og derved bliver en udgift for kommunen. Ved et systemskifte, hvor Socialdemokratiet får en fremtrædende rolle, vil vi arbejde for at sikre værdier som fællesskab, solidaritet, tryghed, velfærd og rent miljø.