Det går den gale vej med arbejdsmiljø

Hen over sommeren har regeringen med støtte fra De radikale og Dansk Folkeparti gennemført en reform af arbejdsmiljøet, som vil sætte sig dybe spor i det forebyggende arbejde i mange år fremover.

Arbejdsmiljø 1. september 2004 22:17

Samlet betyder reformen, at erhvervslivet lettes for 1,2 mia. kr., som tidligere har været rettet mod det forebyggende arbejde. Signalet med denne reform er meget tydelig. Ejer du en virksomhed, behøver du ikke at gøre noget ved dit arbejdsmiljø, før end Arbejdstilsynet kommer og kontrollerer dig. Og med den nye påbudspolitik vil der snart blive vendt op og ned på gældende praksis med den ulyksalige konsekvens, at der skal være tale om langt grovere overtrædelser af loven førend Arbejdstilsynet og domstolene reagerer. I Dansk Byggeri har man lige siden regeringens tiltræden ikke overraskende ladet sig inspirere af den afmontering VK-regeringen har udsat arbejdsmiljøet for. Selvom partsamarbejdet omkring arbejdsmiljø på overfladen synes konstruktivt, og at vi får gennemført nogle aktiviteter ind imellem. Ja, så er hovedindtrykket igennem de seneste år, at der er en større modvilje end tidligere for at gøre en indsats der ligger ud over lovgivningen niveau. Vi har sammen med TIB i snart et år haft et udkast til partsaftale om dele af arbejdsmiljøet liggende på skrivebordet i Dansk Byggeri. Først for nylig har vi fået en tilbagemelding, som desværre var negativ. Dele af Dansk Byggeris bagland, vil ikke løfte sig over lovgivningen niveau. Mange har svært nok ved at overholde loven. Flere undersøgelser og statistikker bekræfter dette. Men Dansk Byggeris udfald mod arbejdsmiljø i almindelighed, og forebyggelse, Arbejdstilsyn og ansvar i særdeleshed, stopper ikke her. F.eks. vil Dansk Byggeri hellere bruge kræfterne i deres miljøsekretariat på at klage over Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser frem for konstruktivt at bidrage til et udviklingsarbejde om udvikling af tekniske hjælpemidler, der kan løse nogle af de problemer med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger som byggebranchen er plaget af. Gang på gang oplever vi i fagbevægelsen en stor uvilje til at gå ind i disse opgaver og løfte dem, herunder arbejde for at finde økonomi til gennemførelse af udviklingsprojekter. Den attitude, som Dansk Byggeri her lægger for dagen, er dybt provokerende overfor de ansatte, som hver eneste dag ofte tager helt unødvendige og ulovlige risici fordi materiellet ikke er til rådighed, er udslidt, ikke virker, eller at de ansatte ikke har fået at vide, hvordan det skal bruges. Kæden hopper da helt af, når vi så i løbet af sommeren skal tvangsindlægges til at høre om tagdækkerfirmaer og murerfirmaer, der på bred spalteplads i aviser og tv sviner vores medlemmer til. Vores medlemmer beskyldes for sjusk og ligegyldighed med sikkerheden, men når vi borer dybere ned i de sager, som har været trukket frem i pressen, og som støttes af Dansk Byggeri, så viser det sig, at arbejdsgiverne har valgt at bruge nogle rigtige dårlige sager som eksempel. I sagen fra Esbjerg skulle der i virkeligheden stillads op, for at sikre mod nedstyrtning. Men firmaet er tilsyneladende mere forelskede i sikkerhedsliner, som så ikke er med i bilen på Fanø, da Arbejdstilsynet dukker op. Den sikkerhedsrepræsentant som senere forsvarer firmaet viser sig at være ejerens søn. Troværdigheden falder. I sagen fra Nibe, hvor et af vores medlemmer beskyldes for sjusk, viser det sig at murermesteren er blevet dømt en gang før, for en tilsvarende foreteelse. Arbejdstilsynet oplyser at det materiel som vores medlem skulle bruge, ikke var på stedet, da Arbejdstilsynet kom forbi og afslørede ulovligheden. Den nu fyrede murersvend blev fyret af helt andre grunde end arbejdsmiljø, og SiD har i den forbindelse indgået forlig med firmaet i en sag om uberettiget afskedigelse. Vi har ikke tiltro til, at Dansk Byggeris medlemmer ændrer adfærd i den positive retning, især ikke når de mest brodne kar får den fulde opbakning fra Dansk Byggeri. Det eneste, de har respekt for, er et effektivt Arbejdstilsyn, der er udstyret med de fornødne beføjelser, herunder en udvidet adgang til at udstede administrative bøder. Den siddende regering har imidlertid valgt at gå den anden vej, idet specielt det forebyggende arbejde, herunder den forebyggende rådgivning er blevet nedprioriteret. Følgevirkningerne har vi ikke set i sin helhed endnu, men de penge, der er sparet på bl.a. det forebyggende arbejde, kan hurtigt blive konverteret til en betydelig merudgift til hospitalsvæsnet og førtidspensioner. Derudover er der det menneskelige aspekt, som ikke kan gøres op i penge. Vi har fra SiD's side således ingen tiltro til, at den borgerlige regering har en reel vilje til at løse disse problemer, og vi må håbe på, at der snarest muligt sker et regeringsskifte til en socialdemokratisk ledet regering.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...