Det går den rigtige vej med VK's skattepolitik

Dagen, hvor danskerne ikke arbejder for staten og naboen, men for sig selv og sin familie nærmer sig. I år oprinder dagen, ifølge Eamon Butler fra Adam Smith Institute i London, lørdag 24. juli.

Der er kun ét andet land i verdenen, hvor dagen falder senere på året, og skatteborgerne derfor arbejder mere for andre og mindre for sig selv, end i Danmark, og det er Sverige. Der falder skattefrihedsdagen først torsdag 29. juli. Den glædelige nyhed i denne forbindelse er, at det med regeringens skattepolitik, nu er begyndt at gå den rigtige vej. Vi har fra dag ét indført et stop for skatter og afgifter. Og fra og med i år er skatten på arbejde sat ned med knap ti mia. kr. om året. Og det er vel at mærke en permanent skattelettelse, som skatteborgerne får glæde af år efter år. Udover nedsættelsen af skatten på arbejde har regeringen også stoppet socialdemokraternes heksejagt på boligejerne. Foreløbigt er forskellen mellem liberal og socialdemokratisk skattepolitik et par mia. kr. sparet for boligejerne. På samme måde har bilejerne, børnefamilierne og de ældre glæde af den liberalt borgerlige skattepolitik, der sikrer, at det offentlige lægger beslag på en mindre og mindre andel af de værdier, som borgerne skaber. Regeringen ønsker i de kommende år at fortsætte denne udvikling mod øget skattefrihed.