Det går fremad for fødeklinikken

Flere og flere gravide vælger at føde på fødeklinikken på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Siden juni er udviklingen vendt mærkbart på fødeklinikken på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. Hvor det før var svært at få fødende nok, har klinikken nu haft fremgang i antallet af fødsler og antallet af barselspatiennter, der er visiteret fra barselsgangen i Hjørring. - Det skyldes hovedsageligt, at tiden har arbejdet for os - at gravide har vænnet sig til det nye tilbud, har benyttet det og omtalt det positivt over for andre, siger leder af fødeklinikken Anette Brix Hansen. Men også en anden faktor spiller ind: Siden 1. juni har man på fødeklinikken ændret arbejdsstruktur ved at indføre en såkaldt distriktsjordemoder-ordning. Et projekt, som Aalborg Sygehus har kørt i to år, og som har vist sig at have positiv virkning. Det betyder at alle gravide, som kan visiteres til at føde på fødeklinikken, gruppevis kommer til en introduktion, hvor de orienteres om fødselsmulighederne i landsdelen og om, hvad det vil sige at føde på en fødeklinik. Men det betyder også, at de gravide følges af de tre samme jordemødre, og at det er den ene af disse tre, der vil være til stede under hele fødslen. - Det har vist sig at have en god effekt, for indtil juni havde vi i gennemsnit 10 fødsler om måneden, men alene i juli var tallet 19, og et realistisk bud er, at vi kommer op på 150 fødsler om året, siger Anette Brix Hansen. Nye tiltag Amtets sundhedsudvalg skal desuden vurdere, om der på sygehuset i Frederikshavn skal gennemføres planlagte kejsersnit og om der skal være barselsjordemødre til stede døgnet rundt. Anette Brix Hansen har dog ikke de store forhåbninger om, at forslagene bliver realistiske. Hvis der skal udføres planlagte kejsersnit vil vi sikkert have for få barselspladser, i det vi prioriterer højt, at nybagte mødre får enestue, siger hun. Hvad angår døgnbemandingen har det indtil videre ikke givet problemer, at barselsjordemødrene kun er til stede fra klokken 8 til 16. - På landets store sygehuse kommer nybagte mødre, som har haft en normal fødsel, på patienthotel, og jeg tror, det er trenden fremover - også i Nordjylland, siger Anette Brix Hansen, som ikke forventer, at der er penge til at etablere døgnbemanding på fødeklinikken. Værd at kæmpe for Hun lægger ikke skjul på, at opstarten af fødeklinikken og indkøringsperioden til tider har været præget af frustrationer, især når den offentlige debat foregik hen over hovederne på de ansatte. - Men det er dejligt, at det nu tilsyneladende går den rigtige vej, og vi vil kæmpe for at bevare fødeklinikken, for det er et koncept, som er værd at kæmpe for, siger Anette Brix Hansen. De ansattes vision er nemlig at fastholde, at en fødsel er en naturlig og ukompliceret begivenhed, indtil det modsatte er bevist. - Det, vi kan tilbyde her på fødeklinikken, er ro og kontinuitet omkring den fødende og i høj grad også individuel opmærksomhed, siger kliniklederen. Godt arbejdsmiljø Indførelsen af distriktsjordemoder-ordningen betyder også, at arbejdsstrukturen er anderledes. På fødeklinikken er der tre distriktsjordemødre, som varetager fødslerne, mens de resterende arbejder som barsels-jordemødre - et område, som indgår i jordemoderuddannelsen, men som jordemødre på specialafdelinger af flere grunde ikke varetager. - Vi har fået et meget godt arbejdsmiljø. Det er dejligt at være med i pasningen af barselspigerne og deres babyer, og det giver en helt anden afrunding at følge den lille nye familie til dørs på den måde, siger Anette Brix Hansen.