Thorshøj

Det går godt for lokalhistorikere

THORSHØJ:Thorshøj Lokalhistorisk Forening har haft et godt år med mødeaktiviteter, udflugter og besøg på arkivet. Det kunne foreningens formand, Bent Andreasen, berette om ved generalforsamlingen, der blev ledet af Kurt Thomsen. Aftenen indledtes med fællessangen "Mit lille arkiv", forfattet af en lokal men anonym sangskriver. Formanden kunne i sin beretning fortælle, at der har været holdt møder hver anden onsdag. Desuden har der været besøg på NORDJYSKE Stiftstidende foruden en del busture med udflugtsmål rundt om i det nordjyske. Kasserer Cathrine Andreasen oplyste, oplyste at foreningen har et pænt overskud. Foreningen er nu oppe på 120 medlemmer. Til bestyrelsen var der genvalg af Cathrine Andreasen, Sine Hansen og Esther Knudsen. Ligeledes blev der genvalg til suppleanten Erna Olsen. Efter generalforsamlingen fortalte Karen og Jørgen Baier, Østervrå meget levende og spændende om den historiske udvikling gennem de sidste godt hundrede år. Jørgen Baier tog udgangspunkt i gamle lokalaviser fra området tilbage til 1924. Han fremdrog mange sjove og pudsige episoder og minder. Desuden fortale han også om sin fars forretning - Jens Jensens manufakturforretning i Østervrå. Karen Baier fortalte om samfundets udvikling generelt og de livsvilkår, der har præget vort samfund frem til i dag. ÅB+ ok