EMNER

Det går ikke helt så glat med at sikre de farbare fortove

SINDAL:Det går tilsyneladende ikke helt så glat med snerydningen rundt omkring på fortovene, som man ellers kunne ønske sig. I hvert fald har man på kommunekontoret modtaget de første par klager over manglende snerydning og/eller glat føre, og det får nu Lisbet Kveiborg, teknisk forvaltning, til at komme med en venlig henstilling. - Sidste år overgik klagemyndigheden til kommunerne fra politiet. Det betyder, at vi kan pålægge grundejerne at rydde fortovet inden, der er gået et døgn. Ellers kan vi komme og rydde det for deres regning, oplyser Lisbet Kveiborg. Der er dog ikke udstedt nogle påbud endnu, men efter en spadsertur hen ad Nørregade konstateres det fra teknisk forvaltning, at der godt kunne trænge til at blive ryddet et par steder. Lisbeth Kveiborg medgiver gerne, at der er tale om en balancegang, idet man ikke ligefrem forventer, at folk skal forlade deres arbejdsplads for at skynde sig hjem og ordne fortovet.

Forsiden