Egholm

Det går ikke uden vestforbindelse

LIMFJORD: "Aalborg er ingen ø" - frit citeret efter "Intet menneske er en ø". Historisk har Aalborg "lidt" den skæbne geografisk at være placeret på et smalt overgangssted ved Limfjorden. Udviklingen har ganske naturligt medført, at byen er blevet centrum for, og dermed også en del af et stadigt større landområde, som samtidigt er blevet en vigtig del af byens livsgrundlag. Men dette giver også byen en forpligtelse til at varetage denne landsdels interesser. Dette synes en stor del af vestbyens indbyggere åbenbart at overse. I snæversynet egoisme mener man sig berettiget til helt enerådigt at disponere over byens opland og bestemme, hvordan landsdelens infrastruktur skal være . Man kan godt forstå, de vil beskytte deres privilegerede bydels smukke og hyggelige miljø, men de vil jo godt have folk strømmende til byen, bare de kan få dem kørt ind "ovre i den østre ende" så de selv kan blive fri for at mærke noget til dem. Og Herregud – de mennesker i østbyen er jo i forvejen så trafikbelastet, og bor ikke nær så skønt, så de kan såmænd godt tåle noget mere trafik. Og med slagkraftige argumenter beskriver man så en fremtidig vestforbindelse som et uudholdeligt trafikhelvede, hvor det meste af vestbyen på det nærmeste vil fremstå som én stor cement- og asfaltjungle, næsten som en kæmpelufthavn. Hver eneste facilitet og aktivitet vil være dødsdømt, skulle man tro disse udsagn. Og så er man så bekymret for Egholms enestående natur. Helt ærligt, så tror jeg ikke ret mange af jer har set mere af Egholm end restaurant Kronborgs allernærmeste omgivelser, der ganske vist er en perle, for så ville I have konstateret, at resten af øen består af en grusvej omgivet af en masse flade marker, bortset fra strandengene i vest, hvor man skal være mere end heldig, hvis man skulle få øje på en besøgende aalborgenser. Der er alt for langt at gå! Men lad os prøve at være mere saglige: Hvad er det for en opgave, en tredje forbindelse skal løse? At aflaste Nørresundby, Limfjordsbroen/Vesterbro og bycentret for de titusindvis af trafikanter, der skal til og fra de mange og store virksomheder i Pandrup og Aabybro, de store turistområder ved Jammerbugten, der bliver fremtidens vigtigste erhvervsgrundlag for alle kommuner fra Fjerritslev til Løkken – og endelig til og fra Aalborg Lufthavn. Endvidere at lette forbindelsen mellem disse områder og motorvejen sydpå. Tænk på, at strækningen Aabybro-Limfjordsbroen samler trafikken fra to hovedveje og allerede i dag er voldsomt trafikeret, ikke bare i sommertiden. Dertil kommer det store behov for samkvem mellem Vesthimmerland-Nibe og Vestvendsyssel-Han Herred. Skal al denne trafik fortsat ind gennem Nørresundby og centrum? At enkelte politikere forestiller sig, at alle disse problemer vil løses ved at lede trafikken nord om Nørresundby og lave et ekstra tunnelrør, er utopi - så skulle man da lave en trafikmæssig "Berlinmur" vest for Nørresundby, hvad amtet og Aalborg byråd da også forsøgte på for et par år siden. Tunnelen i øst betjener trafikken fra Norge-Sverige og den del af Vendsyssel, der ligger omkring og øst for motorvejen, og måske er det hensigtsmæssigt med flere tilkørselsbaner - tunnelen har jo tre kørebaner i hver retning. Men kun få trafikanter vestfra vil vælge at køre 8-10 km længere for at komme til Aalborgs centrum. Enhver, der har skullet anlægge en flisegang over en grund, her erfaret at man skal vente med lægge fliserne til man har set, hvor folk går. Ligesådan vil det gå, hvis man lægger en trafikforbindelse det forkerte sted. Og et "trafikhelvede" vil vel være lige så synd for de søde mennesker og den dejlige natur i Nørresundby-Nord, som det vil være for dem i Hasseris – og det for at få en ubrugelig løsning! En tredje overgang over fjorden vil kun have nogen mening, hvis det bliver en vestforbindelse. Enhver anden løsning vil give permanent kaos i centrum og blokere for en ensartet udvikling af Nordjylland. Personligt er jeg bedøvende ligeglad med en 3. forbindelse – jeg får ikke brug for den, men det er ufatteligt, at nogen overhovedet kan forestille sig en fremtid uden vestforbindelsen. For landsdelens og Aalborg fremtid i et konkurrencesamfund håber jeg, at aalborgenserne og politikerne vil tænke ansvarsbevidst og visionært. Kan I virkelig forestille jer så stor en by om femten år med kun to overgange – det vil være enestående i Europa - og en så akavet omkørsel til byens lufthavn og en hel landsdel, som en østforbindelse vil være? Nej, vel ! Konklusion: Man bør nok forbedre forholdene omkring tunnelen, men skulle det lykkes snæversynede og egoistiske interesser at få vedtaget, at man ikke vil have en vestforbindelse – så kan man lige så godt droppe tanken om en ny østforbindelse. Her drejer det sig ikke om, hvad der er billigst. Uanset prisen, så betyder det forkerte valg: pengene ud ad vinduet.