Det går lidt bedre med Mariager fjord

Forurening 20. september 2002 08:00

HOBRO: I den plagede Mariager Fjord, der blev erklæret død i forbindelse med et massivt iltsvind for fem år siden, viser Århus Amts undersøgelser iltsvind på dybder over ni meter i den indre del af Mariager Fjord. Dermed er der ifølge amtet fortsat risiko for, at den øvre vandmasse også rammes af iltsvind, som det skete i august 1997. Dog er iltkoncentrationen den seneste uge i den øvre vandmasse (0-8 m) steget fra 7,5 til 12,5 mg ilt pr. l. Det skyldes en opblomstring af planteplankton, som skaber ilt. Iltsvindets påvirkning af bunddyrene i Mariager Fjord blev undersøgt senest 10. september ved dykning med videokamera flere steder i fjorden. Vest for Mariager var alle muslinger døde på dybder mellem 8 og 12 meter. Skallerne indeholdt rester af råddent kød som tegn på, at muslingerne er døde inden for de sidste par uger. Undersøgelser på de lavere dybder fra 2-3 til 7-8 meter viste, at bunden var dækket af blåmuslinger i varierende grad, og der var flere steder pletter med svovlbakterier og enkelte døde muslinger. De foregående ugers iltsvind har dermed betydet en markant reduktion i de nye muslingebanker, der er etableret i fjorden siden det ekstreme iltsvind i 1997, oplyser amtet. Århus Amts Sø og Havafdeling pointerer, at undersøgelser i amtets fjorde og kystvande viser, at de lokale tilførsler af næringssalte fra land har afgørende betydning for koncentrationen af kvælstof og dermed iltsvindet. - Betydningen af kvælstoftilførslen fra land er for tiden et debatemne i dagspressen. Det må derfor her pointeres, at beregninger fra Norsminde Fjord, Randers Fjord og Mariager Fjord viser, at der er en betydelig nettoeksport af kvælstof fra fjordene til Kattegat. De lokale tilførsler fra land er derfor altafgørende for koncentrationen af kvælstof i disse fjordområder - herunder udbredelsen af iltsvind, hedder det i en kommentar fra biolog Helene Munk Sørensen fra Århus Amts Hav- og Vandafdeling. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...