Lokalpolitik

Det går ret godt i Dronninglund

]Boligområdet ved Rævdalstoften udvides]

DRONNINGLUND:I området ved Rævdalstoften syd for Dronninglund bliver byggegrundene afsat i stort set samme tempo, som de bliver udbudt. Murermester og entreprenør Børge Juul Kristensen glæder sig over successen med udstykningen, og det er måske heller ikke så mærkeligt, for det er ham, som står bag den. - Jeg synes, at Dronninglund er inde i en utrolig positiv udvikling. Der er fremgang mange steder - eksempelvis i detailhandelen, siger han, og tillægger Dronninglunds status som egnscenter en stor del af æren. Endvidere glæder Børge Juul Kristensen sig over de mange tilbud, der findes i byen. Sygehus, gymnasium, politi, bibliotek, apotek og Falck-station er blot nogle af de elementer, som øger tiltrækningen blandt potentielle tilflyttere. Et ambitiøst projekt Projektet, som Børge Juul Kristensen har kastet sig ud i ved Rævdalstoften, er ganske stort. Den driftige entreprenør ejer 40 hektar jord omkring Rævdalstoften, og hvis alt går vel, er ti af disse snart brugt eller planlagt til byggegrunde. Først blev syv grunde i størrelsesordenen 4500-5600 kvadratmeter udbudt som minilandbrug. Salget af grundene er gået fremragende, og status er, at fem er solgt, én er reserveret, mens én endnu er ledig. Den store efterspørgsel på de såkaldte minilandbrug har betydet, at Børge Juul Kristensen har planlagt endnu seks grunde i samme størrelsesorden. Én af de sidstnævnte er allerede reserveret. På hjørnet af Rørholtvej og Rævdalstoften er der lavet fire villagrunde, som ligger fra 1300-1700 kvadratmeter. Status her er, at én er solgt, én er reserveret, mens to fortsat er ledige. Udover det ovennævnte har Børge Juul Kristensen netop kastet sig ud i et nyt projekt, der omfatter et areal øst for Geraavej. Han er i øjeblikket ved at indhente tilladelser til udstykningen, som omfatter 10 villagrunde og 57 seniorboliger. Hertil har han selv udabrejdet lokalplanforslaget, der i øjeblikket er til behandling på rådhuset i Dronninglund. Området øst for Geraavej skal udbygges gradvist og i takt med efterspørgslen, og ifølge entreprenøren vil det formentlige tage fem år, inden området er fuldt udbygget. Manglende planlægning Fredag kunne man i NORDJYSKE læse, hvorledes teknik- og miljøudvalget havde sagt god for Børge Juul Kristensens lokalplanforslag. På trods af signalerne om den kommunale godkendelse er Børge Juul Kristensen dog langtfra imponeret over planlægningen på rådhuset. - Jeg hilser da godkendelsen i teknik- og miljøudvalget velkommen, men jeg vil også sige, at det var i sidste øjeblik. Det har været tendensen, at man har taget fra hånden til munden. Der har manglet en langsigtet planlægning, konstaterer Børge Juul Kristensen. I øjeblikket er byrådet faktisk undervejs med en mere langsigtet planlægning for Dronninglunds udvikling, men i første omgang gælder det Børge Juul Kristensens forslag til en ny lokalplan. Efter behandlingen i teknik- og miljøudvalget er sagen sendt videre til økonomiudvalget, og 10. juni kan man så forvente en endelig godkendelse, når byrådet holder det sidste møde forud for sommerferien.]