Det går ud over børnene

Børnepasning 2. september 2002 08:00
BESPARELSER: Efter at have læst artiklen i NORDJYSKE Stiftstidende søndag 18. august 2002 "Besparelser på personale på tale", er der noget, vi bliver nødt til at få på det rene. Uanset om besparelserne sker på drifts- eller lønkonti, vil det stadig have stor indflydelse på kvaliteten i institutionerne og stort set samme konsekvens. Besparelser på driftskonti vil betyde, at børnene ikke kan komme på koloni, tage på udflugter eller få nyt relevant beskæftigelsesmateriale. Besparelser på lønkonti vil give færre mennesker til at tage sig af børnene, lytte til dem, tilgodese basale behov som toilethjælp og næsepudsning, give trøst, igangsætte aktiviteter som tilgodeser det enkelte barns udvikling, hjælpe med at få tøj af og på, hjælpe med at hælde mælk op i koppen eller tørre op, når der spildes og meget andet, som forældre og bedsteforældre ved er en del af dagligdagen med mindre børn. Det er til gengæld også alle disse små ting i hverdagen, som - når de bliver tilgodeset - er med til at udvikle og styrke barnets muligheder for at lære at hjælpe sig selv og andre. Man kan måske også forestille sig, at der ikke bliver færre mennesker. De der er får bare færre timer. Det er bare ikke så nemt endda, sådan har vi nemlig gjort før. Det har blandt andet betydet, at der i Hobro Kommunes institutioner er ansat forholdsvis mange deltidsansatte. Når en institution vælger at tage på udflugter, koloni eller holde forældrearrangementer, bliver der en del afspadsering, som skal tages ud af arbejdsplanen på et andet tidspunkt. Så går tiden fra børnene i den travle hverdag, hvor tryghed, nærvær og udvikling er nøgleordene. Det er et stort dilemma, hvor både børn, forældre og personale er i klemme. Hvis dette er prisen for et skattestop, siger jeg nej tak. Det er fortvivlende at tænke på, hvor mange ressourcer der er sparet væk siden det store og udmærkede projekt om kvalitet i børnepasningen, som blev gennemført i Hobro Kommune i 1997. I 1998 kom sparerunden, som effektueredes i 1999, hvor institutionerne i Hobro Kommune tilsammen mistede ca. otte fuldtidsstillinger. Derefter fulgte decentraliseringsprocessen, som har betydet, at institutionerne har fået lønsumsstyring, vel at mærke uden at få tildelt flere timer til den øgede administrationsbyrde. Desuden er det blevet besluttet, at samarbejde mellem dagpleje, børnehaver, skolefritidsordninger, skoler og klubber i lokalområderne skal styrkes, hvilket kræver ekstra tid. Den tid går også fra de eksisterende normeringer. Dermed ikke sagt, at nogle af ovenstående tiltag ikke er gode. Helhedssyn på barnets opvækst er vigtigt. Ligeså vigtigt er det derfor også, at ressourcerne følger med. Nu kommer de bebudede tre procents besparelser, som viser sig kun at kunne dække en del af underskuddet for år 2003. De tre procent bliver muligvis - ifølge Jan Hviid - taget fra personaletimerne, og dertil er kun at tilføje: Smertegrænsen er nået! Vil eller kan politikerne i Hobro Kommune være bekendt at forringe vilkårene for de ansatte og børn i institutionerne yderligere?
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...