Det går ud over de svageste

"Skoler undgår sparekniven" var overskriften i NORDJYSKE i sidste uge. Ja for så vidt. Men - det er nu alligevel sådan, at kommunens specialskoler skal bespare over 200.000 kr.

Gunhild Bach Nielsen
Jammerbugt 7. oktober 2008 06:00

Så de svageste børn undgår altså ikke flertallets sparekniv. Er det Ok - eller er det kynisme? Skolefritidsordningerne undgår heller ikke kraftige besparelser. Der lægges i flertallets budgetforslag op til færre voksne pr. barn i skolefritidsordningerne. Dels bliver der skåret 763.000 kr. væk fra budgetterne. Dels skal 39 børn yderligere indskrives i SFOerne uden merbevilling. Og endelig bliver der ikke afsat flere penge til skolefritidsordninger til de mest handicappede børn. Det er meget bekymrende. Hvad de sidste angår, nemlig de børn med vidtgående behov, som befinder sig i Solsikken, så har vi kunnet læse, hvordan verden falder sammen for disse børn, dersom de ikke får den støtte, de har brug for - og ret til. En lidt uforståelig harmonisering har fjernet penge fra de svageste elever - og det er derfor nødvendigt at lægge ekstra penge ind i budgettet til netop de børn. Men det har flertallet ikke gjort, og man kan frygte, hvordan det nu vil gå. Skolefritidsordningerne for alle de andre børn kommer til at mangle 1,7 mio. kr., hvis niveauet skal være det samme som nu. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at de børn, der har mest brug for de voksnes opmærksomhed, vil være dem, der lider mest under en sådan forringelse. Det er svært at forstå, at flertallet med åbne øjne tilsidesætter de svageste børns behov, blot for at sætte penge af til skolerenoveringer, som enhver ved, vi ikke kommer i gang med i 2009. Af Gunhild Bach Nielsen, medlem af Jammerbugt Kommunalbestyrelse (R).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...